Arkivert artikkel

NAV i en ny tid

NAV skal få større handlingsfrihet og mulighet til å tilpasse tjenester til brukernes behov, det vedtok stortinget 17. november. Målet er at flere skal komme i arbeid, at tjenestene skal bli bedre ved å legge til rette for en tettere, enklere og mer individuelt tilpasset oppfølging.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Hans-Kristian Thorbjørnsen

–Tett og individuell oppfølging og godt samarbeid med lokalt næringsliv er viktig for å lykkes med å få folk i jobb, sier arbeids – og sosialminister Anniken Hauglie.

Flere skal få hjelp via nav.no. Det vil gjøre det mulig for NAV ansatte å bruke tiden sin på de brukerne som trenger oppfølging for å komme i arbeid. I tillegg skal flere saksbehandlere kunne jobbe mobilt og dermed kunne oppsøke brukere hjemme og på arbeidsplassen der det er hensiktsmessig.

– Nav kontorene skal gis større myndighet og handlefrihet til å tilpasse tjenestene til brukerne, sier Hauglie. Det er veilederne ved NAV-kontoret som har direkte kontakt med brukerne, og som har de beste forutsetningene for å finne frem til gode løsninger for den enkelte. Derfor vil vi ha mindre styring på aktivitet og mer fokus på resultater.

Erfaringer fra kontorer som allerede har drevet med mer arbeidsrettet oppfølging, er at de har fått bedre kontakt med arbeidsgiverne, og dermed bedre oversikt om jobbmarkedet og kunnskap om behovene hos arbeidsgiverne, sier Hauglie.

Les mer om erfaringer fra kontorer hvor dette har blitt testet ut på VG.no.

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund har vært saksordfører for NAV-meldingen i stortinget. Han mener dagens system har gjort det vanskelig for de NAV-ansatte å følge opp brukerne på best mulig måte.

– Med Nav-meldingen gir vi mer fleksibilitet til veilederne gjennom mer fleksible systemer, og Nav skal måles på resultater ikke gjennomførte aktiviteter. Det er et viktig steg på veien for et bedre Nav, sier Heggelund.


Her kan du lese stortingsmeldingen på arbeids- og sosialdepartementets sider.

Her kan du se stortingets behandling av NAV-meldingen
.