Arkivert artikkel

Nettaviser slipper MVA

Finansdepartementet og Kulturdepartementet har de siste månedene hatt en tett dialog med EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og forventer at et MVA-fritak for elektroniske nyhetstjenester er rett rundt hjørnet.

Torhild WidveyDagens merverdiavgiftsfritak for aviser omfatter kun aviser på papir. Aviser og nyheter i elektronisk form anses som elektroniske tjenester som ilegges merverdiavgift med 25 prosent.

– Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen. Når vi nå fjerner dette hinderet sørger regjeringen for at mediebransjen kan utvikle og tilby fremtidsrettede medieprodukter til brukerne, uavhengig av plattform, sier kulturminister Thorhild Widvey.

For å gi avgiftsmessig likebehandling av nyheter på papir og i elektronisk form har regjeringen i 2016-budsjettet forslått å utvide dagens fritak til å omfatte elektroniske nyhetstjenester. Fritaket vil dermed gjelde alle nyheter, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv.

Finansdepartementet har sendt en såkalt formell notifikasjon til ESA om fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. Fritaket vil bli iverksatt så snart ESA har godkjent ordningen og nødvendig forskrift er fastsatt.