Arkivert artikkel

Nikolai Astrup: SV vil sette kroken på døra for norsk næringsliv

-Jobbskaping har aldri vært en paradegren for SV. Deres alternative budsjett er et av de mest næringsfiendtlige jeg har sett i nyere tid, mener Nikolai Astrup.

Nikolai Astrup mener SVs alternative statsbudsjett er dårlig for både næringslivet og klima.
Arbeidsledigheten i Norge er den laveste på over ti år. Det går godt i den norske økonomien, og det skapes flere jobber. Bare det siste året er det skapt over 50 000 jobber. Fire av fem av disse er i privat sektor. SV vil i sitt alternative budsjett øke skattesatsen for bedrifter og personer til 23 prosent.

-SV og Lysbakken foreslår et avgiftssjokk over natten. Det vil få brutale konsekvenser for folk og næringsliv. Jeg tror ikke det er mange gründere som vil satse i Norge med SVs budsjettforslag. Det vil tvert imot føre til færre arbeidsplasser og færre skatteinntekter, og sette oss i dårligere stand til å investere i velferd og klimavennlige løsninger, forklarer Astrup.

Lettere å skape jobber med Høyre i regjering

Norges viktigste formue er ikke oljen, men folk som går på jobb. Vi må skape jobber i privat sektor, og det må bli mer lønnsomt å investere i norske bedrifter og i folks kompetanse. Derfor er Høyre opptatt av å gjennomføre tiltak som skaper vekst i norsk økonomi. Vi vil fortsette å redusere rapporteringsbyrden for næringslivet, vi gjennomfører tidenes samferdselsløft og vi fortsetter kompetansehevingen i skole og arbeidsliv.

I motsetning til SV skal vi senke skattene for dem som skaper arbeidsplasser og for dem som jobber der. Slik skaper vi et bærekraftig velferdssamfunn.

-Det kan virke som SV vil skatte næringslivet ut av landet. Det er pussig når vi vet at vi trenger flere bedrifter som kan skape arbeidsplasser og vokse seg store i Norge innenfor det grønne skiftet, fortsetter Astrup.

Kutt utslippene – ikke utviklingen

Klimaendringene er vår generasjons største utfordring. Det er et globalt problem som krever globale løsninger.

Norge er et rikt land som må gå foran i kampen mot klimaendringene. Derfor er det viktig at vi fører en politikk som kutter utslipp og bidrar til reell omstilling til det grønne skiftet, ikke flytter utslipp ut av Norge.

-SVs politikk vil ramme den grønne omstillingen i næringslivet. I verste fall vil den flytte utslipp istedenfor å kutte utslipp. SV kaller sitt budsjett ny, grønn deal. Men det er verken en god deal eller en grønn deal, avslutter Astrup.