Arkivert artikkel

Ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Høyre vil at Norge skal være et åpent og demokratisk samfunn hvor religionsfriheten og toleranse står sterkt. Derfor lanserer regjeringen i dag en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

Mudassar Kapur mener all form for rasisme, etisk og religiøs diskriminering er uakseptabelt. Han er glad for at regjeringen i dag lanserte en handlingsplan mot dette. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Et samlet Storting har stilt seg bak forslaget om en slik handlingsplan. Målet med handlingsplanen er å styrke og fornye innsatsen mot rasisme og diskriminering.

– All form for rasisme og diskriminering er uakseptabelt. Jeg er glad for at regjeringen nå presenterer en handlingsplan mot dette, sier Høyres stortingsrepresentant Mudassar Kapur.

Alle må bidra

-Sammen må vi kjempe mot radikalisering, rasisme, antisemittisme og muslimhets. Å skape inkluderende lokalsamfunn er vårt felles ansvar. Her må alle bidra: Både skolen, frivilligheten, familien, nabolaget, næringslivet og politikere, fortsetter Kapur.

Mudassar oppfordrer lokalpolitikere til å kalle inn til dialogmøter med flest mulig aktører for å se på hvordan man best mulig kan implementere en handlingsplan mot rasisme i sine lokalsamfunn.

50 tiltak mot rasisme og diskriminering

Den nye handlingsplanen har en bred tilnærming og flere nye tiltak. Samtidig bygger den videre på tiltak og innsats som allerede er satt i gang gjennom andre handlingsplaner og strategier.

– Det er viktig å se på de ulike handlingsplanene i sammenheng. Veldig ofte er det akkurat de samme uttrykkene og mekanismene det er snakk om uavhengig av hvilken gruppe som opplever trakasseringen. Fordommer, mangel på kunnskap, og falske nyheter og konspirasjonsteorier på nettet er blant fellesnevnerne, avslutter Kapur.

Til sammen inneholder planen 50 tiltak, noen av de viktigste er:

 • Forskning om rasisme og diskriminering mot ulike grupper. Dette vil for eksempel handle om omfang, årsaker og konsekvenser. Regjeringen ønsker blant annet mer kunnskap om rasisme og diskriminering på grunn av hudfarge og andre ytre kjennetegn. Her er vi blant annet opptatt av situasjonen for utenlandsadopterte.
 • POD skal vurdere hvordan et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet kan bygges opp.
 • Det vil gjennomføres en egen satsing i barne­skolen mot rasisme og antisemittisme. Dette er en videreutvikling av Dembra, som står for Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Dembra har til nå primært vært et tilbud til ungdomsskoler og videregående skoler.
 • Dialogmøter der lokale og nasjonale aktører diskuterer temaer knyttet til rasisme og diskriminering.
 • Ytringsfrihetskommisjon. Denne skal blant annet fremme tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier.
 • Styrking av mangfold og inkludering i kultursektoren.
 • Kampanje om diskriminering på utesteder, og dialog med aktører i utelivsbransjen.
 • Styrking av Stopp hatprat-kampanjen.
 • Ulike forskningsarbeider knyttet til hatefulle ytringer.
 • Styrke LDO som følge av endringer i aktivitets- og redegjørelsesplikten.
 • Kunnskapsutvikling om diskriminering på boligmarkedet.
 • Koordinerende statssekretærutvalg som skal se ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer i sammenheng. Det skal vurderes å opprettes et ungdomspanel i tilknytning til dette.