Arkivert artikkel

Ny trygghetsstandard for sykehjem

Regjeringen vil utvikle en standard for kvalitet i sykehjem – en trygghetsstandard for sykehjem. Det er behov for en nasjonal innsats for å støtte kommunene i deres kvalitetsarbeid.

Foto: Høyre – Erna Solberg og regjeringen vil etablere en ny trygghetsstandard for sykehjem

Regjeringen vil iverksette et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid med sikte på å utvikle en standard for kvalitet i sykehjem – en trygghetsstandard for sykehjem. Mange kommuner jobber systematisk og godt med kvalitetsforbedring og utvikler gode lokale løsninger som andre kommuner kan lære av. Det er likevel for stor variasjon i kvaliteten på ulike sykehjem, og det er behov for en nasjonal innsats for å støtte kommunene i deres kvalitetsarbeid.

– Det er mange engasjerte og dyktige medarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men de mangler ofte verktøy for å sette sine erfaringer i system for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Vi vil derfor utvikle et felles verktøy som alle sykehjem kan bruke for å sikre god praksis, sier statsminister Erna Solberg.

Verktøyet skal konkretisere hvordan sykehjemmet kan sikre god ledelse, organisering, profesjonell, innovasjon og måling av resultater, og dermed yte trygge og gode tjenester. Verktøyet skal utvikles i samråd med brukere og pasienter, ansatte og kommunene. Helsedirektoratet vil deretter prøve ut verktøyet i utvalgte sykehjem. Dette skal skje ved at sykehjemmene gir konkrete eksempler på hvordan de arbeider for å sikre god kvalitet og hvordan de måler resultater av arbeidet. Sluttproduktet skal være et verktøy som kan tas i bruk av sykehjem over hele landet.

– Verktøyet kan bidra til at det blir mindre variasjon i kvaliteten på de ulike sykehjemmene. Det kan også bidra til at kommunene kan måle forbedringspotensialer i omsorgstjenestene de tilbyr, og bidra til å øke erfaringsutvekslinger mellom kommunene. I sum er dette et viktig steg i regjeringens arbeid for å bedre kvaliteten i omsorgstjenestene i våre kommuner, sier Erna Solberg.