Arkivert artikkel

Nye ideer og bedre løsninger

I dag presenterer Høyres programkomité førsteutkast til nytt stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Valget neste år står mellom 12 år med rødgrønt styre, eller ny, borgerlig regjering med nye ideer og bedre løsninger på Norges utfordringer.

Etter syv år med rødgrønn flertallsregjering er ikke problemet mangel på meldinger til Stortinget, men manglende gjennomføringskraft og evne til nytenkning.

– Året som kommer vil vise om regjeringen evner å prioritere og gjennomføre et kompetanseløft for lærerne, tiltak for å få ned helsekøene og få raskere og bedre bygging av vei, sier Høyres leder Erna Solberg.

Skole og helse

Dagens skoleelever er Norges fremtid, og det er positivt at regjeringen trekker frem viktigheten av å investere i lærerens kompetanse. Men når den sier det skal satses på utdanning, er det skuffende at den ikke kommer med nye ideer for å få gjennomført dette.

– Budsjettet for 2013 blir en test på om regjeringen følger opp løftene om å styrke lærernes kompetanse, sier Høyres leder, Erna Solberg.

Høyre mener også det er positivt at regjeringen følger opp Høyres initiativ med en egen kreftstrategi.

– Utfordringen blir nå om regjeringen er villig til å ta i bruk alle gode krefter for å få ned helsekøene, sier Solberg.