Arkivert artikkel

Nye jobber er jobb nummer 1

Høyre tar initiativ til samarbeid for jobbskaping i kommunene.

Skal Norge lykkes med omstillingen må vi skape flere, trygge arbeidsplasser. Kommunene spiller en viktig rolle for å tilrettelegge for næringsaktivitet. Nå tar Høyre initiativ til samarbeid for jobbskaping i kommunene.

– Å legge tilrette for sysselsetting og nye arbeidsplasser er en viktig oppgave for kommunene. I en tid hvor arbeidsledigheten stiger og vår viktigste eksportnæring sliter må det legges bedre til rette for nye og fremtidsrettede arbeidsplasser. Nye jobber er jobb nummer én, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sammen med næringsminister Monica Mæland tar han initiativ for jobbskaping i kommunene. Høyre vil styrke samarbeidet mellom kommunene, regjeringen og virkemiddelapparatet.

– Mange kommuner gjør en kjempejobb overfor næringslivet, i andre kommuner har man noe å gå på. Derfor ønsker vi å løfte næringspolitikk oppover på agendaen. Vi må synliggjøre alt det kommunene kan gjøre for å bidra til jobbskaping, sørge for at erfaringer og kunnskaps deles, sier Monica Mæland.

Dette er Høyres viktigste løfter denne lokalvalgkampen for å skape flere arbeidsplasser i kommunene:

1. Høyre tar «Initiativ for jobbskaping i kommunene». Det er et stort potensiale for å legge bedre til rette for nye arbeidsplasser i kommunene. Høyre vil at staten skal ta initiativ til å samle ambisiøse kommuner til et samarbeid. Målet er flere arbeidsplasser gjennom å prioritere jobbskaping, synliggjøre alt det kommunene kan gjøre, utveksle erfaringer, utvikle kunnskap og videreutvikle de statlige virkemidlene.

2. Høyre vil legge frem en gründerplan. Vi trenger flere gründere, og flere gründere som lykkes i den mest sårbare fasen.

3. Høyre vil redusere byråkrati, saksbehandlingstid og omkamper. I regjering vil Høyre forenkle planprosessene slik at kommunene raskere og enklere kan legge til rette for vekst og nye arbeidsplasser. I kommunene vil Høyre legge vekt på effektiv saksbehandling.

4. Høyre vil gjennomføre kommunereformen. Større kommuner er sterkt etterspurt av næringslivet fordi de kan bygge opp bedre kompetanse og føre én samlet areal- og næringspolitikk i sitt område.

5. Høyre vil la kommunene beholde en andel av av selskapsskatten. Det må bli mer lønnsomt for kommunene å legge til rette for arbeidsplasser lokalt.

6. Høyre vil legge vekt på arbeidsplasser i innsigelsessaker. Når regjeringen får innsigelsessaker til behandling skyldes det ofte at kommunene vil legge til rette for arbeidsplasser.