Arkivert artikkel

Samferdsel: Nye lokaltog skal gi bedre tilbud på Østfoldbanen

Høyre i regjering fortsetter å styrke arbeidet for å løfte norsk jernbane. Nå foreslår regjeringen å kjøpe 30 nye lokaltog, og de fleste av disse skal erstatte de eldste togene på Østfoldbanen.

Høyres Nils Aage Jegstad er storfornøyd med enda bedre tilbud på Østfoldbanen.

-Dette viser at vi fortsetter å styrke arbeidet vi har gjort siden vi kom i regjering for å løfte norsk jernbane til et moderne, velfungerende og trygt transportsystem som kan frakte store mengder mennesker til jobb hver eneste dag på en miljøvennlig måte, sier Høyres stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad.

Jegstad er storfornøyd med forslaget til endringer i samferdselsbudsjettet for 2019. Han forteller at Samferdselsdepartementet nå foreslår å bevilge 4,2 milliarder kroner til å kjøpe 30 nye lokaltog.

-Veldig mange i Oslo-området er avhengige av et godt togtilbud for å reise til og fra jobb. Derfor er det viktig med større kapasitet. Dette er en del av regjeringens store satsning på jernbane, forklarer Jegstad.

Større kapasitet

Dagens tog har plass til om lag 570 passasjerer per togsett, mens de nye togene vil ha en kapasitet på opp mot 850 personer.

-Vi er nødt til å øke kapasiteten for å møte den forventede økningen i antall reiser. Det er svært gamle tog som går på den viktige strekningen Skøyen-Ski på Østfoldbanen. Disse vil bli erstattet av nye, moderne tog som er enda mer driftssikre, som er viktig for at togene faktisk går når de skal, fortsetter Jegstad.

I trafikk fra 2023

Norske tog AS skal gjennomføre kjøpet. De har planlagt å sende ut konkurransegrunnlaget for kjøp tidlig i 2020, og de første togsettene kan bli satt i drift allerede fra desember 2023.

Lokaltogene i Oslo-området vil bli faset inn i løpet av 2024. Deretter vil de siste fem togsettene bli levert på andre strekninger.

Stadig flere reiser med tog

-Siden vi kom i regjeringen har vi økt satsningen på jernbane med 88 prosent. Når stadig flere reiser med tog antall avganger har økt på flere jernbanestrekninger er det tydelig at regjeringens satsning har gitt resultater, sier Jegstad. Og legger til:

-I 2020 vil vi ytterligere forbedre dagens togtilbud med bedre nettdekning, flere sovevogner, flere togavganger, flere sykkelhotell og billettsamarbeid for bruk av tog og annet kollektivtilbud i Oslo, Viken og Trøndelag.