Arkivert artikkel

To nye rådgivere ansatt ved politisk avdeling i Høyres Hovedorganisasjon

Høyres Hovedorganisasjon har ansatt Christina Højer Mørkve (25) og Silje Myren Johansen (20) i engasjement som rådgivere ved politisk avdeling til over kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Høyre har ansatt Christina Højer Mørkve og Silje Myren Johansen som rådgivere ved politisk avdeling i Høyres Hovedorganisasjon

Christina Højer Mørkve har fra tidligere en Bachelor i Statsvitenskap og Menneskerettigheter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og tar nå en mastergrad på Universitetet i Oslo i menneskerettigheter.

Christina har jobbet som researcher i Geelmuyden & Kiese, og som europarådgiver ved Osloregionens europakontor i Brussel.
Christina er i dag folkevalgt både i bystyret i Drammen, og fylkestinget i Buskerud.

Silje Myren Johansen har tidligere jobbet som regionrådgiver for Høyre i forbindelse med stortingsvalgkampen i 2017. Nå er hun i ferd med å avslutte førstegangstjenesten i Hæren ved Brigade Nord. Silje er tidligere fylkesleder i Oppland Unge Høyre og tidligere leder for Gjøvik Høyre.

Som politiske rådgivere i Høyres Hovedorganisasjon vil de begge jobbe tett med våre ordførerkandidater, kandidater og folkevalgte fra nord til sør, og ha en sentral rolle i opplæringen og oppfølgningen av tillits- og folkevalgte. De vil begge få et særskilt ansvar for å gjennomføre H19-prosjektet. Videre vil de vil også jobbe mye med blant annet politisk utredningsarbeid, analyse og politikkutvikling. Begge er ansatt i 50% stilling.

–Jeg gleder meg stort til å begynne i jobben i Høyres Hovedorganisasjon. Å få være med å bygge det beste valgkampteamet og jobbe med så mange flinke folk skal bli utrolig gøy, uttrykker en entusiastisk Christina Højer Mørkve.

Silje Myren Johansen er også glødende motivert, og sier: –Nå bretter jeg opp ermene, og er kjempetent på å bidra til at Høyre gjør et knallgodt valgresultat slik at Høyre får flest mulig ordførere etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019.

Christina Højer Mørkve og Silje Myren Johansen starter begge rett over nyttår, og vi ønsker dem hjertelig velkommen.