Arkivert artikkel

Nye regler 2020: Dette gjør hverdagen enklere for flere

–Vi starter 2020 med en rekke eksempler på hvordan Høyre bidrar til at Norge blir enklere for både innbyggerne og bedriftene, sier kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland.

Høyre bidrar også i 2020 til at Norge blir enklere for både innbyggerne og bedriftene, sier kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland

Hva er nytt?

47 nye kommuner

119 kommuner slås sammen, og med det 47 nye kommuner i Norge.

–Det gir større og sterkere kommuner, bedre tjenester for innbyggerne og nye muligheter til å utvikle næringsliv og lokalsamfunn over hele langstrakte Norge, fortsetter Mæland.

Enklere å ansette folk med hull i CV-en

–Mennesker med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en fortjener en mulighet til å komme seg i jobb. Mange av dem opplever at til tross for at de er kvalifisert for jobben, så blir de ikke innkalt til intervju. Nå gir vi lederne våre verktøy som gjør at de kan bli bedre på å rekruttere fra denne gruppen, sier Mæland.

Endringene innebærer at søkere med hull i CV-en skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse behandles i dag. I tillegg styrkes traineeordningen som en mulig vei til fast ansettelse.

Les mer om hva dette betyr i praksis

Styrker likestillings- og diskrimineringsloven

Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven blir tydeligere og også mer konkret. Flere arbeidsgivere får en plikt til å gjennomføre lønnskartlegging etter kjønn. I tillegg pålegges alle arbeidsgivere enten dokumentasjons- eller redegjørelsesplikt.

Andre viktige endringer som trer i kraft 1. januar 2020:

  • Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom er vedtatt redusert fra syv til fem promille.
  • Standardisert digitalt format for skattemeldingen
  • Kommunene får plikt til å knytte til seg ergoterapeut og psykolog
  • Kommunene får en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
  • Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger.
  • Særavgiftsfritak ved utdeling på veldedig grunnlag, Det betyr at varer som gis bort fra produsent/importør til veldedige organisasjoner får fritak for særavgift på disse varene.
  • Endringer i barneloven om felles foreldreansvar for alle blivende foreldre
  • Kringkastingsavgiftens fjernes. Det er stadig færre som har TV, og da var det behov for å endre finansieringsmodellen til NRK.
  • Diskrimineringsnemnda trer i kraft – et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.
  • Politiet gis adgang til tidsubegrenset bevæpning av når det patruljeres mellom sårbare objekter i et avgrenset område.