Arkivert artikkel

Øker støtten til gravide og barn i Syria

Norge leder an i arbeidet med å styrke utdanningstiltak for barn og unge i Syria og nabolandene.

Utenriksminister Børge Brende. Foto: M.B. Haga/UD

– Seks millioner barn i Syria har et akutt behov for hjelp. Norge trapper nå ytterligere opp støtten til barn og gravide kvinner i nød, sier utenriksminister Børge Brende til regjeringen.no.

– Vi vet at vi risikerer en tapt generasjon dersom unger og ungdom ikke får utdanning. Det er i så måte beroligende å vite at hjelpen kommer frem og at vi holder våre nasjonale mål for 2016, sier parlamentarisk leder Trond Helleland, som sikter til regjeringens gjennomgang av krigen mot ISIL i Syria og Irak.

Barn og kvinner i krig er spesielt utsatt for sult, sykdom, vold og overgrep. Over halvparten av flyktningbarna i Syrias naboland mangler et skoletilbud, som kunne ha gitt dem sårt tiltrengt beskyttelse og undervisning.

20 prosent utdanningsstøtte

– Støtte til utdanningstiltak for barn og unge i krise blir ofte ignorert. Derfor har Norge gått i bresjen og bidratt med betydelig støtte til utdanning både inne i Syria og i nabolandene, sier Brende.

Det var på giverkonferansen til Syria og nabolandene, at Norge lovet minst 15 prosent av støtten skal gå til utdanning i 2016.

– Vi øker nå denne støtten med ytterligere 80 mill. kroner, slik at vårt totale bidrag til utdanning blir over 450 millioner kroner, sier Brende.

Dermed blir utdanningsstøtten på rundt 20 prosent for i år.

Gravide sikres hjelp

Norge øker også innsatsen for kvinner og barn med 25 millioner kroner i støtte gjennom FNs befolkningsfond (UNFPA). UNFPA jobber blant annet for å forebygge barneekteskap, som syriske jenter på flukt er spesielt utsatt for. Over 20 prosent av syriske flyktningjenter i Libanon er giftet bort.

– 360 000 gravide kvinner i Syria har nå et akutt behov for helsehjelp, men det er svært vanskelig å få den hjelpen de trenger, spesielt i de beleirede områdene. De norske midlene skal gå til tiltak mot seksuell vold, drift av helseklinikker og opplæring av helsearbeidere i Syria og Libanon, sier Brende.

Norge er det femte største humanitære giverlandet til Syria. Totalt bidrar Norge med rundt 2,4 milliarder kroner i bistand til Syriakrisen i 2016.

Norge har lovet å bidra med 10 milliarder kroner over fire år til Syria og nabolandene. Totalt skal alle bidragslandene bidra med 10 milliarder dollar i samme periode (ca 80-85 milliarder kroner ut fra dagens dollarkurs).

Samlet front

– Krigen mot ISIL i Syria og Irak har krevd en koordinert innsats med både sivile og militære, politiske og økonomiske komponenter. Som vår statsminister sa tilbake i 2014, så ser vi «en krig uten regler med krigere uten moral». En samlet internasjonal opinion sa allerede da at «nok er nok». Vi ser dessverre at det ikke er noen «quick fix», sier Helleland, som fortsetter:

– Vi ser at en samlet, demokratisk front mot ISIL har gitt resultater. Deres selverklærte kalifat krymper nå, både i omfang og i antall sympatisører. Gjennom nyhetsbildet ser vi at kampen mot ISIL gir resultater. ISIL har mistet mer enn halvparten av de kontrollerte landområdene i Irak og én fjerdedel av områdene i Syria.

Han påpeker viktigheten om et samlet Europa.

– Når ISIL svekkes og sikt forsvinner vil de som er igjen og sympatisørene med disse lete etter nye konstellasjoner. Vi kan se nye regionale konflikter, et gjenopplivet Al Qaeda og vi må forvente at flere forsøker å forberede angrep i Europa. Da er det viktig at vi i Europa og globalt samarbeider effektivt for å stanse rekruttering til radikale grupper.

– Vi må også hindre at nye konflikter blusser opp i kjølvannet av de eksisterende. Vi har ikke råd til at regionale stridigheter utvikler seg til globale konflikter. Det trengs kontinuerlig handling fra det internasjonale samfunn – og det er det Norge bidrar til.


Les også: Klar plan for Syria

Les også: 10 milliarder til Syria

Les også: Vi prioriterer utdanning i Syria

Les også: Norge tar initiativ til giverkonferanse for Syria