Arkivert artikkel

Pakkeforløp gir forutsigbarhet og trygghet

Hvorfor innfører Høyre pakkeforløpene for kreft? Svaret finner man i de mange historiene vi har hørt fra kreftpasienter og pasientorganisasjoner.

Mange opplever at de blir kasteballer i et system – noen blir til og med litt vekk i systemet. Det som svikter er kommunikasjon og oppfølging, og spesielt blir pasienter med uklare symptomer sendt fra utredning etter utredning før de får en diagnose. Høyre vil innføre pakkeforløp fordi vi vil at pasienten skal vekk fra uvisshet, uforutsigbarhet og mangel på informasjon. Vi vil at pasienter skal oppleve forutsigbarhet, god medvirkning og god kommunikasjon. Pakkeforløp for kreft er et svar på disse utfordringene – og et stort fremskritt for pasienten. Nå er 14 pakkeforløp for kreft innført og 14 flere innføres i løpet av året.

– Vår visjon er å skape pasientens helsetjeneste. Med pakkeforløp går vi fra ord til handling: vi bygger pasientens helsetjeneste i praksis. Pakkeforløpene viser oss at en bedre helsetjeneste ikke bare handler om mer penger, men om nye ideer og bedre løsninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For kreftpasienter er tidsfaktoren livsviktig. Har du kreft, kan rask diagnose og behandling bidra til økt overlevelse. Det nye er at pakkeforløpene skal skape trygghet i forløpet. Pakken skal gi svar på hvor lenge den enkelte pasient skal vente i de ulike stadiene i sykdomsforløpet. Pasienten skal loses gjennom systemet, og skal ha ett menneske å forholde seg til. Forutsigbarhet er dermed et nøkkelord, forløpene skal være forutsigbare og det skal måles om forventning og faktisk forløp henger sammen.

– Så langt er tilbakemeldingene positive. Både fra pasienter, fra sykehusene og fra Kreftforeningen. Det viser at det helsetjenesten trenger er endringer som ikke krever at pasientene tilpasser seg systemet, men som tilpasser systemet til pasientene. Vi ønsker nå at flere pasienter skal dra nytte av pakkeforløpene, og regjeringen har derfor varslet at pakkeforløp også skal innføres for pasienter innenfor psykisk helse, sier Høie.