Arkivert artikkel

Pasienten får selv velge rehabiliteringssted

Regjeringen tar grep for å korte ned ventetidene, styrke pasientrettighetene og øke valgfriheten. Pasienter får velge rehabiliteringssted med Høyre i regjering.

Nå skal pasienter få lovfestet rett til å velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en lovendring som Stortinget nå får til behandling.

Det betyr at pasienter som trenger rehabilitering i fremtiden vil kunne velge mellom offentlige institusjoner og private institusjoner med avtale.

– Vi fortsetter arbeidet med å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet. Retten til å velge rehabiliteringsinstitusjon vil redusere venting og er viktig for å gi folk mulighet til å mestre livet og kunne komme tilbake i aktivitet etter behandling, sier helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Trøen.

Fritt rehabiliteringsvalg er allerede praksis flere steder i landet. Lovendringen innebærer at alle pasienter nå får denne rettigheten, uansett hvor de bor.

– Dette vil bidra til å sikre likeverdige helsetjenester uansett geografisk tilhørighet, og styrke pasientenes muligheter til å få spesialisert og tilpasset oppfølging for sin diagnose og livssituasjon, fortsetter Trøen.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at retten til fritt behandlingsvalg i første omgang skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Men lovendringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i ordningen med fritt behandlingsvalg, slik at pasienter med rehabiliteringsbehov også vil kunne velge private institusjoner som ikke har avtale med de regionale helseforetakene.