Arkivert artikkel

Pasientens helsetjeneste – fordi vi tror på Norge!

De siste ti årene har det ikke manglet på rapporter som forteller hvor vanskelig det vil være for helsetjenesten å møte en fremtid med stor økning i antall eldre og en økning i livstilssykdommer. For Høyre er løsningen pasientens helsetjeneste.

Vi mener at vi også i fremtiden kan ha en av de beste helsetjenestene i verden, fordi vi tror på Norge.

Det er ikke en naturlov at fordi helsetjenesten kan hjelpe flere, så må flere stå i kø. Kreft er en av de sykdommene som øker. I møte med kreftpasienter og deres pårørende fikk vi i Høyre høre historier om at manglende informasjon skapte redsel og usikkerhet når fastlegen ga den alvorlige beskjeden om mistanke om kreft. Vi fikk mange historier om lange ventetider til utredning, avtaler som ble glemt og informasjon som forsvant på veien. Pasientenes inntrykk ble bekreftet av en risikorapport fra Helsetilsynet i 2011.

Da vi kom i regjering i 2013 starter vi arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter. Pasienter med erfaringer fra sykehusene ble invitert med i arbeidet sammen med fagfolk. Oppdraget var klart: hvordan organisere informasjon, diagnostisering og behandling hvis pasienten fikk bestemme? All ventetid som ikke var medisinsk begrunnet skulle lukes ut.

Innføringen av pakkeforløpene startet januar 2015. Nå er det innført 28 ulike pakkeforløp for kreftpasienter. Resultatet er klart. Mindre unødvendig venting, bedre informasjon og trygghet for pasientene. De som jobber på sykehusene opplever også mer fornøyde pasienter og en behandling som er bedre organisert. Dette er pasientens helsetjeneste i praksis!

Nå brukes denne metoden for å bedre behandlingen til andre pasienter. Samtidig har pasientene fått større valgfrihet. Vi har innført fritt behandlingsvalg og bruker mer av den ledige private kapasiteten til å redusere køene og ventetidene.

Resultatet er at ventetidene går ned og etter tre år i regjering står 80 000 færre pasienter står i kø. Høyre tror det er mulig å redusere ventetiden både til og internt i sykehus, dersom vi organiserer behandlingen ut fra pasientens behov – og ikke av hensynet til systemet.

Helse er mestring. Det er den enkelte som vet hva som er viktig i eget liv. Derfor må helsetjenesten stille det viktigste spørsmålet; Hva er viktig for deg? I Høyrestyrte Stavanger tar en også konsekvensene av svarene de får. Eldre i kommunen får tilbud om besøk av kommunen for å planlegge for hvordan de kan fortsette å bo hjemme så lenge de ønsker. De får trening og hjelp for å løse hverdagens utfordringer. De får ny omsorgsteknologi. Resultatene er overveldende. De eldre er mer fornøyde fordi de bedre mestrer eget liv og har mindre behov for hjemmetjenester. Flere bor lengre hjemme og har mindre behov for sykehjemsplasser. De eldre møter en kommune som tror på dem og lytter til hva som er viktig i deres liv.

Dette er pasientens helsetjeneste i praksis. Høyre mener at pasientens helsetjeneste er svaret på de utfordringene vi står ovenfor. Vi tror vi kan klare å ha blant verdens beste helsetjeneste også i fremtiden – fordi vi tror på Norge.