Arkivert artikkel

Erna Solberg ønsker gjenvalg som Høyre-leder

Høyres valgkomité er glad for at Erna Solberg ønsker å fortsette som leder av Høyre. Hun er motivert for å lede partiet og landet frem mot en ny valgseier i 2021. Nestleder Bent Høie takker nei til gjenvalg, men fortsetter som helseminister. Også leder av Høyres Kvinneforum, Tina Bru, ønsker avløsning fra dette vervet.

Høyres valgkomité er glad for at Erna Solberg ønsker å fortsette som leder av Høyre. Hun er motivert for å lede partiet og landet frem mot en ny valgseier i 2021. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Resten av medlemmene av Høyres arbeidsutvalg, nestleder Jan Tore Sanner, Torbjørn Røe Isaksen og Gunn Cecilie Ringdal stiller seg til disposisjon for en ny periode. Det samme gjør tre av de landsmøtevalgte medlemmene av sentralstyret, Erling Kagge, Mudassar Kapur, og Hanne Alstrup Velure. Janne Fardal Kristoffersen ønsker derimot ikke gjenvalg.

– Valgkomiteen er selvsagt svært fornøyd med at Erna ønsker gjenvalg, og går på med stor energi med tanke på å vinne stortingsvalget om to år. Vi skal nå jobbe videre med å foreslå en partiledelse med tilstrekkelig kombinasjon av erfaring og ny energi, og et mangfold som representerer Høyre som det brede og landsdekkende folkepartiet vi er, sier valgkomitéleder Harald Furre.

Bent Høie takker nei til gjenvalg, men fortsetter som helseminister

Høyres 2. nestleder, Bent Høie takker nei til gjenvalg.

–Jeg tar ikke gjenvalg til Stortinget i 2021, og er utnevnt til Fylkesmann i Rogaland. Jeg stiller derfor ikke til gjenvalg som 2. nestleder i Høyre. Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått muligheten til å være en del av Høyres ledelse i så mange år, og er veldig glad for å se at det er så mange flinke folk i partiet som kan overta, sier Bent Høie.

–Jeg vil på vegne av hele Høyre takke Bent for hans viktige innsats som nestleder for partiet i nesten ti år, og ikke minst hans brennende engasjement for enkeltmennesket, sier Erna Solberg.

–Bent har vært en viktig medspiller for meg og Høyre i det arbeidet vi har gjort på mange politikkområder både før og etter vi kom i regjering, sier Solberg.

–Som helseminister er Bent den fremste drivkraften for å skape pasientens helsetjeneste. Han har blant annet fått innført pakkeforløp for kreft, fått ned ventetidene, innført fritt behandlingsvalg, og sørget for at rus og psykisk helse har blitt prioritert mye høyere, sier Solberg.

Bred innspillsrunde

Alle fylkesforeningene i Høyre, samt sideorganisasjonene, er invitert til å komme med forslag til hvem som bør være med i arbeidsutvalget og sentralstyret de neste to årene. Endelig frist for innspill er satt til utgangen av året. På samme måte er de kvinnepolitiske lederne i fylkesforeningene bedt om å komme med forslag til ny kvinnepolitisk leder, som også er medlem av Høyres arbeidsutvalg.

Mange gode navn å velge mellom

Høyres valgkomité er svært tilfreds med antallet dyktige personer som kan påta seg verv i partiets ledelse.

–Det «gror godt» i Høyre og partiet er i en privilegert situasjon hvor det er mange dyktige personer å velge mellom når valgkomiteen nå skal komme med forslag til ny ledelse av partiet for de neste årene, avslutter Furre.

Komiteen tar sikte på å legge frem sin innstilling i begynnelsen av februar.

Fakta:

Høyres landsmøte avholdes på Gardermoen 27.-29. mars 2020.

Disse skal velges på landsmøtet (alle velges for to år):

Ledelse: Partileder og to nestledere
Høyres arbeidsutvalg: To direktevalgte pluss leder av Høyres Kvinneforum
Høyres sentralstyre: Fire direktevalgte personer.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av partiets leder, 1. og 2. nestleder, leder av Høyres Kvinneforum og 2 medlemmer.

Dessuten tiltrer Stortingsgruppens, Regjeringsgruppens og Unge Høyres leder som medlemmer av utvalget.

Generalsekretæren deltar på møtene uten stemmerett.

Sentralstyret

Sentralstyret består av de landsmøtevalgte medlemmer av arbeidsutvalget, stortingsgruppens leder og nestleder, regjeringsgruppens leder, lederne i fylkesorganisasjonene, én representant fra hver stortingsvalgkrets som ikke er representert ved fylkesleder, leder i Unge Høyres Landsforbund, leder i Senior Høyres Landsforbund og leder i Høyres studenter samt 4 landsmøtevalgte medlemmer.

Valgte nestledere i Unge Høyres Landsforbund, Senior Høyres Landsforbund, Høyres studenter og i Høyres kvinneforum er varamedlemmer til Sentralstyret.

Valgkomiteen består av:
 • Harald Furre, leder (Agder)
 • Heidi Nordby Lunde, nestleder (Oslo)
 • Rene Rafshol (Viken/Østfold)
 • Lise Berger Svenkerud (Innlandet/Hedmark)
 • Grethe Monica Fjærvoll (Nordland)
 • Ola Svenneby (Unge Høyre)
 • Elin Schanche (Rogaland)
 • Ingrid Skjøtskift (Trøndelag)
 • Kristin Ørmen Johnsen (Viken/Buskerud)
 • Vidar Grønnevik (Vestland/Sogn og Fjordane)
 • Lars Myraune (Senior Høyre)

Kontaktperson ved mediehenvendelser

Harald Furre
Tlf. 98 28 18 90
harald.furre@kristiansand.kommune.no