Arkivert artikkel

Politiet trenger toppledelse

Vi trenger ett politi med sterke fellesverdier. Det dreier som om å utøve den ledelse og styring som Gjørv-kommisjonen etterlyste.

Marit Arnstad og SP fortsetter i Dagbladet 16.07 og argumentere for å fjerne Politidirektoratet (POD). Oppgavene kan overtas av Justisdepartementet hevder hun. Slik fungerte det i mange år, med dårlig resultat. De faglige og de politiske hensyn ble sauset sammen. Justisdepartementet fungerte dårlig som øverste faglige leder av politiet. Derfor ble POD opprettet.

Operativ ledelse

På samme måte som Justisdepartementet har ansvaret for politiet så har Forsvarsdepartementet ansvaret for forsvaret. Samtidig er det opplagt at forsvaret skal ha en forsvarssjef med sin forsvarsstab. Forvaltningskulturen i departementsveggene er særdeles uegnet til å lede en beredskapsorganisasjon. Det gjelder også for Justisdepartementet.

Fremsnakke politiet

Det er prisverdig at SP er på vakt mot byråkratiets iboende vekstkrefter. Måtte dette også gjelde for andre etater som SP mer en villig har latt ese ut under åtte år med rødgrønt styre. SP ubehøvlede kritikk av POD der politidirektøren beskyldes for manglende dømmekraft er under pari. I siste instans er det Stortinget som er eier av politietaten. Skal SP språkbruk sette standarden kan det hende at de dyktigste betakker seg for å bekle topplederstillingene i politiet.

Forenkle, fornye og forbedre

POD tar nå fatt i de manglende som Gjørvkommisjonen påpekte, og som Stortinget har vært tydelig på skal rettes opp. Det fortjener anerkjennelse. Dette må nødvendigvis kreve mer ressurser. Å rydde i politiets villnis av IT-systemer, vokst frem i et politi uten overordnet ledelse, er ikke gjort over natta. Gjørv-kommisjonen påpekte at det måtte bli større samsvar mellom oppgaver, ressurser og prioriteringer i politiet. Behovet for et nytt IT-system er prekært.

Verdibasert ledelse

Vi trenger ett politi med sterke fellesverdier som ikke sitter på hver sin tue og arbeider til uensartet. Alt dette er dreier som om å ta fatt i den ledelse og styring som har manglet. Det fortjener anerkjennelse og ikke raljering fra SP.