Arkivert artikkel

Posten inn i fremtiden

Gjennom nesten 400 år med virksomhet, har Posten vært gjennom mange runder med omstilling. Det har skjedd i takt med store og små samfunnsendringer og nye teknologiske løsninger.

Posten og de ansatte har gjennomført en svært krevende omstillingsprosess på en ryddig måte, sier Helge Orten. Foto: Tomas Moss, www.icu.no

Regjeringen la nylig meldingen «Postsektoren i endring» frem for Stortinget. Gjennom nesten 400 år med virksomhet, har Posten vært gjennom mange runder med omstilling. Det har skjedd i takt med store og små samfunnsendringer og nye teknologiske løsninger. De siste 20 årene er det nettopp en akselererende informasjonsteknologi som har ført til et historisk skifte i hvordan vi kommuniserer med hverandre: Internett. Bare siden 2000 har mengden brev som sendes blitt halvert, mens internetthandel har ført til at mengden pakker har økt. Samtidig er postmarkedet åpnet for konkurranse, og Posten har dermed ikke monopol lengre i det norske markedet. Denne omstillingsprosessen betyr at det i dag er omtrent 11 000 færre ansatte i Posten Norge AS enn ved tusenårsskiftet.

Omstillingen har alt i alt gitt oss et bedre tilbud. Der vi tidligere måtte gå på postkontoret, kan vi nå gå på post i butikk. Vi kan følge pakker på nett, og mange av oss har fått digital postkasse. I løpet av nær framtid vil all offentlig post komme digitalt, for dem som ikke har reservert seg mot det. Samtidig gjør digitale løsninger at stadig flere leser aviser på nett. Det er bra for miljøet og gir mer aktuelle nyheter. Stortinget behandlet i fjor ny Postlov. Da ble det vedtatt å avvikle lørdagsdistribusjon av post. Samtidig var det viktig for oss å sikre at alle kan få aviser på lørdag, og det ble vedtatt å etablere en ordning for avisdistribusjon i de områdene der Posten var enedistributør. Anbudet ble vunnet av selskapet Kvikkas. Selv om det har vært noen innkjøringsproblemer i starten, er det en klar forventning til at selskapet nå leverer i tråd med anbudet. 29. november skal meldingen «Postsektoren i endring» behandles i Stortinget.

Hovedpunktene i endringene er:

– Det skal ikke lengre skilles mellom A- og B-post. Endringen gjør at normal leveringstid for vanlige brev i Norge økes fra én til to dager. Slik reduseres bl.a. Postens bruk av postfly.

– Posten er ikke lengre pliktig å levere post seks dager i uken, men fem. Lørdagsavisen skal likevel leveres.

– Posten som selskap skal utvikles til å møte nye konkurrenter i et åpent postmarked, og kravene som stilles til selskapet tilpasses til det.
Dette vil til sammen spare samfunnet for omtrent en halv milliard – penger som kan brukes til andre formål, som bedre skole, raskere helsehjelp og mer politi. Det er all mulig grunn til å gi Posten og de ansatte ros for å ha gjennomført en svært krevende omstillingsprosess på en ryddig måte. Resultatet er et moderne post- og logistikkselskap som er rustet for å møte en ny tid.