Arkivert artikkel

Raskere og billigere boligbygging

Regjeringen foreslår nå tiltak som skal bidra til mer og raskere boligbygging. I tillegg skal flere saker kunne avgjøres lokalt.

– Enklere planprosesser skal gjøre det raskere og billigere å bygge boliger, samtidig som kvaliteten på arealplanene ikke skal bli dårligere. Saksbehandlingstiden kan i mange kommuner reduseres med opptil 50 prosent, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lansert et forslag til nye regler for å effektivisere planprosesser.

Forslagene vil også gi bedre rammebetingelser for næringslivet, og skal sørge for kortere saksbehandlingstid i kommunene.

Forslagene skal føre til at det blir:

• Mer effektive planprosesser

• Enklere å endre og oppheve arealplaner

• Enklere dispensasjonsregler

• Forenklinger som gjelder regionale planer

• Frivillig sentral godkjenningsordning for planforetak

• Nye saksbehandlingsfrister

Forslagene er sendt ut på høring med svarfrist 15/11 2015.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-endringer-i-plandelen-av-plan–og-bygningsloven-mv/id2428529/