Arkivert artikkel

Regjeringen med historisk idrettssatsing

Mer penger til særforbund, barn, ungdom, bredde og toppidrett er resultatet etter at Høyre-Frp-regjeringen i dag bestemte hvordan 684 millioner kroner fra spillemidlene skal brukes til idrettsformål i 2017. Dette er 24 millioner kroner mer enn i 2016.

Tildelingen for neste år er en historisk satsing på idrettsaktivitet. Hovedpoenget med tildelingen er at folk skal ha et godt idrettstilbud der de bor. Det legger vi nå til rette for ved særlig å gi mer til barn, ungdom og bredde, sier Svein Harberg, leder av Stortingets familie- og kulturkomité.

Satsingen på toppidrett blir økt med ti millioner kroner. Dette skal særlig bidra til videreutvikling av en satsing der etikk og holdningsskapende antidopingarbeid skal prioriteres enda høyere.

Sammen med økningene stilles det også nye krav som skal sørge for mindre unødvendig idrettsbyråkrati. Kravene blir strengere når det gjelder habilitetsinnsyn, rapporterings- og evalueringsrutiner og å sørge for at det blir flere kvinnelige ledere i idretten.

Dagens tildeling er et tydelig signal om at vi er mest opptatt av å øke støtten de som ønsker å drive idrett, både som mosjonist og toppidrettsutøver. Denne vridningen betyr at Norges Idrettsforbund får noe mindre å rutte med sentralt, men vi har tillitt til at NIF fortsatt vil være i stand til å utføre sine hovedoppgaver innenfor de nye rammene, avslutter Harberg.