Arkivert artikkel

Regjeringen med tiltak mot ungdomsledighet

Regjeringen presenterte i dag en plan for hvordan man skal sørge for at flest mulig unge får tilbud om utdanning eller jobb i stedet for å havne i ledighetskø. Hovedpunktene i planen dreier seg om økte lærlingtilskudd, flere praktisk-pedagogiske studieplasser og flere tiltaksplasser. Det skal også bli mulig å kunne motta dagpenger mens man er under utdanning.

– Vi har sett en tendens til at flere unge blir arbeidsledige. Nå forsterker vi innsatsen og foreslår en rekke nye virkemidler i tillegg til det vi allerede gjør, uttaler statsminister Erna Solberg.

– De nye tiltakene vil gjøre det enklere for unge å skaffe den utdanningen de trenger for å kunne få jobb. Samtidig sørger vi for at unge som oppsøker NAV får bedre og mer tilpasset hjelp, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mer til lærlingplasser

Alle bedrifter som vurderer å ta inn lærlinger for nå beskjed om at lærlingtilskuddet foreslås økt også i neste års budsjett.

– Vi har, sammen med samarbeidspartiene, allerede økt lærlingtilskuddet med 10 000 kroner siden vi kom inn i regjeringskontorene. Nå øker vi det med ytterligere 2 500 kroner, slik at vi kan bidra til at bedrifter kan fortsette å ta inn flere lærlinger, fortsetter Røe Isaksen.

Flere tiltaksplasser og toårig opplæring

For å unngå at det er de med kortest arbeidserfaring som blir mest skadelidende når etterspørselen synker blir det satt av penger til 1000 ekstra tiltaksplasser i en egen ungdomssatsing. Dette kommer i tillegg til dagens ordning der unge under 30 år allerede er en prioritert gruppe. Det vil også bli innført et nytt tilbud om opplæring med varighet på inntil to år til personer med svake grunnleggende ferdigheter. Dette for å kunne sørge for at de som ikke har rett til opplæring i dagens system også skal kunne få fagopplæring og praksisbrev.

Spesielle tiltak for Sør- og Vestlandet

Regjeringen foreslår også å opprette 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i regioner som nå opplever økt arbeidsledighet på grunn av omstilling i blant annet offshorebransjen. Dette skal gjøre det enklere for de med sterk realfagskompetanse å kunne få en jobb i skoleverket.

Oversikt over de nye tiltakene:

– Økt lærlingtilskudd

– Flere tiltaksplasser til ungdom

– Nytt toårig opplæringstiltak

– Bruk av arbeidstrening som ledd i å gjennomføre videregående skole

– Flere studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning

– Fullføring av påbegynt utdanning med dagpenger

– Gjennomgang av garantiordningen for ungdom

– Forsøksopplegg med modulbasert fag- og yrkesopplæring som en del av arbeidspraksis