Arkivert artikkel

Regjeringen styrker kampen mot radikalisering

Regjeringen tilbyr nå 17, 5 millioner kroner til innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom to nye tilskuddsordninger.

Den ene tilskuddsordningen ledes av Justis- og beredskapsdepartementet. Her skal pengene gå til kommunale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av voldelig ekstremisme. Den andre ledes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og skal gå til frivillige organisasjoner som samarbeider med kommunene om slike prosjekter.

Prosjekter skal evalueres, slik at erfaringene kan deles og på den måten komme andre kommuner til gode. Erfaringene vil dessuten være nyttige for utviklingen av nye, spissede tiltak – både på lokalt og nasjonalt plan. Midlene til begge tilskuddsordningene ble bevilget av Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2015.

– Flere kommuner har etterlyst ressurser, nå får de det. Radikalisering er ikke et myndighetsproblem, men et samfunnsproblem. Vi har alle et ansvar. Vi må bry oss og si i fra når vi oppdager tendenser til radikalisering, sier Anders Werp, nestleder i Stortingets i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett 2015