Arkivert artikkel

Regjeringen styrker Sikkerhetsutvalget

Denne uken ble det klart at Statsministerens kontor styrker regjeringens arbeid med sikkerhet og beredskap ved å etablere et fast sekretariat for Regjeringens Sikkerhetsutvalg (RSU).

Dette skal ledes av en egen fagdirektør ansatt på Statsministerens kontor.

Formålet med sekretariatet er å bistå regjeringen i forberedelsene og oppfølgingen av møtene i RSU for å sikre mer systematisk gjennomføring av beslutninger på sikkerhets- og beredskapsområdet.

– Vi har de siste årene sett at det norske sikkerhetsbildet har blitt mer komplekst. Denne etableringen vil styrke vår satsing på samfunnssikkerhet, sier Høyres justispolitiske talsperson, Anders B. Werp.

Selv om sekretariatet skal ledes av en fagdirektør, er det fortsatt statsministeren og regjeringen som er ansvarlige for dette arbeidet. Det operative sikkerhetsarbeidet gjøres av de ansvarlige departementer med statsrådene som sjefer.

Fakta om Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU):

Sikkerhetsutvalget ledes av statsministeren og er regjeringens organ for å diskutere og ta beslutninger i viktige graderte sikkerhets- og beredskapsspørsmål.

Det avholdes møter i RSU minst én gang hver måned.

Sikkerhetsutvalget har faste medlemmer i tillegg til at statsråder fra berørte departementer møter, i tillegg møter de ulike tjenestene fra sivil og militær side.