Arkivert artikkel

Regjeringens biblioteksatsing fortsetter

Onsdag 12. august la Kulturministeren frem regjeringens bibliotekstrategi. Kulturkomiteens leder fra Høyre på Stortinget, Svein Harberg, er positiv til strategien.

– Strategien inneholder tiltak som gir mer aktivitet og innhold for brukerne. Jeg tror den vil bidra til at bibliotekene vil kunne drive mer publikumsrettede tiltak og gi et løft for folkebiblioteket som møteplass, sier Harberg.

Blant strategiens tiltak finner vi en overføring fra en del fellestjenester til staten, Dette gjør at bibliotekene kan bruke sine egne ressurser til publikumsrettet arbeid. Videre skal bibliotekene nå få støtte til arrangementer av forskjellige slag, herunder støtte til tilrettelegging av bibliotekrommet slik at det blir bedre egnet for arrangementer. Flere e-bøker og mer av det digitale kulturarvsmaterialet skal også gjøres tilgjengelig.

– Strategien er en ytterligere styrking av biblioteksatsingen Høyre i regjering har drevet frem. De siste to årene har vi styrket det statlige tilskuddet til utvikling av folkebibliotekene med over 32 millioner kroner.

Strategien inneholder også tjenester som Nasjonalbiblioteket utvikler og drifter innenfor sine rammer, som kommer hele biblioteksektoren til gode. Blant slike tjenester kan jeg nevne Bokhylla som gir bred tilgang til digitalisert norsk litteratur for alle i Norge og avistjeneste med tilgang til historisk avisarkiv i alle folkebibliotek. Regjeringen viser med denne strategien at folkebibliotekene vil ha en nøkkelrolle i norsk kulturliv, også i fremtiden, avslutter Harberg.

Strategien ble lansert på Drammen bibliotek. For mer informasjon, se Kulturdepartementets hjemmeside.