Arkivert artikkel

Store endringer for bedre kvalitet i universitets- og høyskolesektoren

1. januar markerte det første steget i gjennomføringen av en rekke fusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Målet er sterkere fagmiljøer og økt kvalitet i høyere utdanning og forskning.

Fusjonene på NTNU, Nord Universitet og Høyskolen Sørøst-Norge bidrar til en mer fremtidsrettet struktur for universitets- og høyskolesektoren.
– Kartet i universitets- og høyskolesektoren tegnes nå på nytt. De sammenslåingene vi nå ser legger til rette for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning, noe som er helt avgjørende for at Norge skal klare den omstillingen som kreves de neste årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Et eksempel er at som følge av fusjonen med HiST, Høyskolen i Ålesund og Høyskolen i Gjøvik blir NTNU nå landets største universitet.
– Jeg er spent på synergiene og samhandlingene mellom disse miljøene og hva det vil bety for kunnskapsutviklingen i sektoren i årene fremover, fortsetter kunnskapsministeren.

Måten vi velger å forvalte vår humankapital på har store konsekvenser for samfunnet og kommende generasjoner. Norge må omstille seg for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Da Stortinget i juni 2015 behandlet stortingsmeldingen som la grunnlaget for disse fusjonene, var målene for prosessen videre tydelige;

– Det handler om å få utdanning og forskning av høy kvalitet, robuste fagmiljøer og god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet. Vi må også legge til rette for gode fagmiljøer som kan konkurrere internasjonalt i verdensklasse, sier Kristin Vinje, Høyres forskningspolitiske talskvinne.