Arkivert artikkel

Skattelettelser skaper arbeidsplasser

I dag presenterte det uavhengige analysebyrået Menon sin rapport «Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv» for finansministeren. Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, konstaterer at rapporten viser at skattelettelser gir økte investeringer, flere arbeidsplasser og at en reduksjon i formueskatten vil øke andelen norsk personlig eierskap.

I dag presenterte det uavhengige analysebyrået Menon sin rapport «Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv» for finansministeren. Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, konstaterer at rapporten viser at skattelettelser gir økte investeringer, flere arbeidsplasser og at en reduksjon i formueskatten vil øke andelen norsk personlig eierskap.

– Rapporten viser at skattelettelser øker investeringene i privat næringsliv. Skattelettelser bidrar på den måten til å skape nye arbeidsplasser og trygge eksisterende jobber. Det trenger vi for å komme gjennom den omstillingen vi nå står midt i. Regjeringen har senket skatten med 13,2 milliarder kroner hittil, og vil fortsatt arbeide for skattelettelser, sier Flåtten.

Flåtten mener rapporten er et viktig bidrag til den videre debatten om effekten av skattekutt på økonomisk vekst, investeringer og arbeidsplasser, og til det videre arbeidet med en skattereform.

– De som har argumentert med at skattelettelser ikke skaper økonomisk vekst og arbeidsplasser er nå grundig parkert. Det blir interessant å se hvordan de forholder seg til det i den offentlige debatten og med sine forslag når en skattereform skal diskuteres.

Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, tror rapporten blir krevende for Arbeiderpartiet å forholde seg til.

– Denne rapporten dokumenterer at skattelettelser virker. Jeg vil utfordre Arbeiderpartiet og Støre til å være tydelige. Vil de bruke alle virkemidler for å skape nye private arbeidsplasser i en tid hvor Norge trenger omstilling? Eller vil de motarbeide skattelettelser som gjør det lettere å investere i nye norske arbeidsplasser, sier Flåtten.

Rapporten tar også for seg flere positive sider ved å redusere formuesskatten spesifikt:

• Andelen norsk personlig eierskap øker

• Lettelser i formuesskatten er spesielt gunstig for enkelte sektorer av økonomien, som for eksempel små, kapitalintensive tjenestenæringer. Slike næringer står for en stadig større andel av økonomien og representerer nærmere halvparten av alle bedriftene i næringslivet.

• Innovative tidligfasebedrifter tilføres for lite kapital i Norge, det indikerer at skatteendringer som særlig stimulerer til økte investeringer i innovative oppstartsbedrifter skaper høyere verdiskapingsvekst.