Arkivert artikkel

Slik løser vi vår største utfordring

Et bærekraftig velferdssamfunn må skape verdier gjennom flere næringer. – Olje og gass vil fortsatt være viktig, men Norge må ha flere bein å stå på.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Statsminister og partileder Erna Solberg talte i dag til Høyres sentralstyre. Møtet på Høyres hus er det første siden KRFs veivalg.

– Landet skal først få et budsjett, og så skal vi forhandle grunnlag for en ikke-sosialistisk flertallsregjering. I et historisk perspektiv vil det bety mye. Forhåpentligvis er tiden da Arbeiderpartiet kunne tape valg, men vinne regjeringsmakten over, sa Solberg.

Vil løse store utfordringer

Solberg pekte på store utfordringer en eventuell flertallsregjering skal løse.

– Den aller største utfordringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Økonomien må omstilles, klimaforpliktelsene må oppfylles og gode velferdsordninger må sikres, forklarte Solberg.

Hun vil redusere fattigdom gjennom et integreringsløft slik at innvandrere lærer språk og kvalifiserer seg til arbeid. Hun vil også gjennomføre en inkluderingsdugnad som skal hjelpe flere inn i arbeidslivet.

Politikk må være mer enn kritikk

Arbeiderpartiet har ifølge Solberg en annen innfallsvinkel til utfordringene.

– De skriver om omstilling og verdiskaping, ja. Men ikke ut fra et perspektiv om at norsk økonomi må bli mindre avhengig av olje og gass, sa hun.

– Arbeiderpartiet har utviklet en ny måte å tenke politikk på de siste årene. Den er i stor grad situasjonsbetinget og styrt av muligheten til å komme på i mediene med kritikk, hevdet hun.

Hun understreket at kritikk er en viktig del av opposisjonens arbeid. – Men den må ikke være den eneste. Den må balanseres med konkrete politiske alternativ, ikke bare slagord, sa Solberg.

Norsk økonomi må bli mindre avhengig av olje

Hun mener utgangspunktet er godt. Det er mange piler som peker i riktig retning. Flere kommer i jobb og bedriftene investerer mer. Men omstillingen er ikke ferdig, mener Solberg.

– Norsk økonomi må bli mindre avhengig av olje. Titusenvis av jobber må på sikt erstattes med nye jobber som kan fylle gapet i lønnsomhet og ringvirkninger, sa Solberg.

– AP skrur opp skatter og avgifter i sitt alternative budsjett. Det er det motsatte av hva som skaper et bærekraftig velferdssamfunn, sa hun.

Se talen til Erna Solberg nederst i artikkelen

Dette er noen av tiltakene våre:

 • En historisk satsing på vei og jernbane
 • Et løft for forsking og utvikling
 • Forenklinger for næringslivet på om lag 15 milliarder kroner
 • Formuesskatten er redusert
 • Selskapsskatten er redusert
 • Arveavgiften er fjernet, det gjør generasjonsskifter i bedrifter enklere.
 • Skatteinsentiver for oppstartsbedrifter
 • Styrket SkatteFunn-ordningen for små og mellomstore bedrifter
 • Etablert en presåkornordning som skal hjelpe bedrifter gjennom oppstartsfasen.
 • Etablert Global centers of Expertise, et klyngeprogram for de ypperste av næringsklyngene
 • Etablert Katapultsentre, et slags Olympiatoppen for bedrifter som utvikler produkter
 • Eksportkredittordningen er forbedret
 • Bedre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.