Arkivert artikkel

Slik skal Norges terrorberedskap styrkes

Oppretter nasjonalt beredskapssenter i Ski kommune

Oppretter nasjonalt beredskapssenter i Ski kommune. Foto Hans Kristian Thorbjørnsen

Verden er mer ustabil enn på mange år. Nye trusler, terrorangrep mot uskyldige og flere ustabile stater påvirker også oss her hjemme. Et endret trusselbilde krever styrket beredskap.

Regjeringen har nå besluttet at et nytt nasjonalt beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. – Det er en god beslutning som nå har blitt fattet. Dette er positivt for beredskaps-Norge, politiet og for Ski, sier Høyres representant Hårek Elvenes.

Beredskapssenteret skal blant annet benyttes av politiets bombegruppe, beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlere og helikoptertjenesten. Det skal etter planen åpnes 2020-2021.

Regjeringen har gjort grundige faglige vurderinger i denne prosessen, som førte til at valget falt på Taraldrud. Beslutningen føyer seg inn i rekken av tiltak som regjeringen gjør for å styrke beredskapen.

Beredskapssenteret skal bidra til at politi, brann- og helsevesen trener mer og bedre, slik at de får til et bedre samarbeid.

Budsjettet gir beredskap i hele landet

Justisbudsjettet for 2017 gir bedre beredskap i hele landet. Mens store deler av justisbudsjettet tidligere har gått til sentrale elementer som Politidirektoratet i Oslo, er det nå politidistriktene i hele landet som skal prioriteres.

Nærpolitireformen rulles ut for fullt og i 2017-budsjettet er 140 millioner kroner videreført til dette. Det er også foreslått 300 millioner kroner i frie midler til politidistriktene, i tillegg til at hele 350 nye stillinger opprettes for nyutdannede politistudenter.

Regjeringen har i tillegg foreslått å anskaffe nye helikopter til politiet, styrke Politiets Sikkerhetstjeneste betydelig og etablere en ny fagskole for brann- og redningspersonell på Tjeldsund kommune i Nordland.

Med dette styrker Høyre i regjering beredskapen i hele landet, og trygger Norge for fremtiden.