Arkivert artikkel

Solberg: Norge skal ta en lederrolle for å kutte utslipp

-Vi vil vise verden at det er mulig å kutte utslipp, samtidig som vi opprettholder et trygt og moderne velferdssamfunn, sier statsminister og partileder Erna Solberg.

I dag holdt statsminister Erna Solberg sin oppsummerende pressekonferanse.
Hele presse-Norge var invitert til statsministerens oppsummerende pressekonferanse tirsdag. Der gjentok hun regjeringens ambisjon om å ta en global lederrolle i arbeidet med å kutte utslipp.

I løpet av neste år skal vi lage en ny klimaplan som sikrer at vi når klimamålet for 2030, sier Solberg.

Og vi skal melde inn til FN et forsterket norsk klimamål for 2030, fortsetter hun.

Klimagassutslippene går ned for tredje år på rad

I følge Solberg er den største klimanyheten denne høsten at Norge har inngått en forpliktende avtale med EU om å redusere utslippene med minst 40 %.

Klimagassutslippene går ned for tredje året på rad. Utslippene er nå på samme nivå som på midten av 90-tallet, sier Solberg.

Målet om å kutte utslippene med 40 % krever tiltak. Regjeringen har blant annet lagt frem en handlingsplan for grønn skipsfart, og Enova har gitt støtte til det som skal bli verdens største flytende havvindpark.

Fangst og lagring av CO2

Fangst og lagring av CO2 er et viktig prosjekt i klimakampen. Både Norcem og Fortum Varme har levert sine forprosjektrapporter om fangst.

Det bores nå en undersøkelsesbrønn i Nordsjøen. Når vi vet om den er egnet for lagring av CO2 vil vi ha beslutningsgrunnlag for veien videre, sier Solberg.

Det pågår også forhandlinger om statsstøtte til prosjektet med de involverte industriselskapene.

Viktig å holde fast i prioriteringer over tid

På pressekonferansen snakket også Solberg om resultatene av flere av regjeringens prioriteringer.

Vi må holde fast på våre prioriteringer over tid. Det gir resultater og det gir en bedre hverdag for folk som trenger hjelp, sier hun.

Hun trekker frem:

Kommunereform: En av tre innbyggere vil fra 1. januar bo i en ny kommune. Kommunereformen skal gi større fagmiljøer. Dette skal redusere forskjellene mellom kommunene når det gjelder skole og utdanning, bedre arbeid med klima og beredskap, og skape sterkere kommuner som kan tilby attraktive arbeidsplasser.

Leve hele livet: Eldre skal få bedre kvalitet på omsorgstjenestene. Med nye helsefellesskap vil også regjeringen sikre at stat og kommuner samarbeider bedre om pasientene.

Rusomsorgen: Målet om å bruke 2,4 milliarder mer på rusomsorgen er overoppfylt. Det skal gi mer verdighet og et bedre liv til alle som sliter med rus.

Samferdselsløft: Bare i 2019 er det åpnet rekordmye trafikksikker vei. Det gir en bedre reisehverdag for folk flest og det øker konkurransekraften til næringslivet.

Barn skal ha like muligheter: Uavhengig av foreldrenes inntekt, skal barn ha mulighet til å gå i barnehage, SFO og delta på fritidsaktiviteter. Derfor har barn av foreldre
med lav inntekt fått redusert foreldrebetaling i SFO og barnehager. De har også fått gratis kjernetid i barnehagen. Nå innføres også et nytt fritidskort for alle barn som kan
benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter.

Kunnskapsløft i skolen med mer tidlig innsats: I stortingsmeldingen om tidlig innsats lanserte vi 60 tiltak som skal fange opp barn som sliter på skolen tidligere. Med 40 nye læreplaner, skal elevene lære mer og lære bedre.

2 politi pr 1000 innbyggere: I 2020 når vi målsettingen om 2 politi per 1000 innbyggere. På nyåret legges også politimeldingen frem, som vil vise veien videre for politireformen.

I mål med 22.-julikommisjonens anbefalinger: Når Politiets beredskapssenter på Taraldrud står ferdig i 2020 vil alle anbefalingene fra kommisjonen være fulgt opp. Blant annet ny og strengere våpenlov, bistandsinnstruks for Forsvaret, gjennomført en politireform og styrket politiet med 2800 nye årsverk, styrket beredskapstroppen og kjøpte inn tre nye helikoptre.