Arkivert artikkel

Solberg satser på grunderne

Statsministeren: Løser ikke ledighetsproblemet ved å ansette flere i kommunene.

Her kan du lese talen til Erna

– Vi har kastet oss rundt før. Nå må vi igjen dyrke gründergenet i oss.

Det sa statsminister Erna Solberg da hun søndag talte til Høyres sentralstyre i Oslo.

Høyre-lederen og regjeringssjefen er klar på at den aller viktigste jobben for vårt samfunn i årene som kommer vil bli å skape nok nye arbeidsplasser.

– Regjeringen skal bekjempe ledigheten med offensive og kraftfulle virkemidler. Vi skal lykkes med omstillingen gjennom en sterk satsing på kunnskap, forskning, innovasjon, infrastruktur og skattelettelser som gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, sier Solberg.

Det vil fremover være stort behov for arbeidsplasser både til folk som tidligere har arbeidet innenfor petroleum, til ungdom og til innvandrere som får opphold.

Med lav oljepris og noe mørkere utsikter for olje- og gassbransjen, er den store vekstmotoren i norsk økonomi svekket.

– Mange av arbeidsplassene som vil forsvinne i fremtiden har vært svært lønnsomme, både for den ansatte og for landet, minner statsministeren om.

Hun fremholder:

– Noen hevder at de kan løse utfordringene ved å ansette flere i kommunene. Men det vil svekke verdiskapingen og true grunnlaget for velferdsordningene våre.

– Det Norge trenger er nye arbeidsplasser som er så lønnsomme at de kan finansiere et godt lønnsnivå for de ansatte. Og så lønnsomme at de kan bidra med nok skatteinntekter til å finansiere velferdsordningene våre og en offentlig sektor som i fremtiden skal gi god omsorg til flere eldre.

– Da må de nye arbeidsplassene komme i privat, konkurranseutsatt sektor. Og de må finansieres av verdiene som skapes i markedet, poengterer hun.

Dette må få tydelige konsekvenser for politikken som føres.

– Vi finner ikke svaret hos partier som mener at private bedrifter representerer verdier som strider mot ideer om fellesskap, sier statsministeren, som selv reiser rundt og besøker områder som er rammet av økende ledighet for tiden.

Hun har nylig vært i Stavanger og Molde, og skal kommende uke til Agder – og nok en gang til Rogaland. Senere følger Hordaland.

– Næringsstrukturen vår er i endring. Mange mennesker føler på utrygghet. Da er det ekstra viktig at vi er tett på. At vi forstår hva som skjer, og hvordan det oppleves for den enkelte. Derfor legger jeg vekt på å besøke særlig de områdene som rammes hardest, sier Solberg.

På reisene opplever hun ikke bare oppgitthet og frustrasjon, men også mye entusiasme, skaperkraft og gründerånd. Mange tenker nå nytt.

– Vi skal vise at den norske modellen også fungerer når den må ut i tøffere farvann, sier statsministeren.

Også i fremtiden er Høyre-lederen fast bestemt på å arbeide hardt for et samfunn som skaper muligheter for alle.

– Gjennom godt samarbeid i arbeidslivet, ved å bekjempe utenforskap og verne om de gode jobbene for alle yrkesgrupper.

Her kan du lese talen til Erna