Arkivert artikkel

Vi vil jobbe videre for at landet skal få et budsjett

Statsminister Erna Solberg vil invitere KrF og Venstre til et møte for å diskutere om det finnes en vei videre for å oppnå budsjettenighet. Målet er en budsjettløsning som gir lavere klimautslipp, bedre konkurransekraft for norske bedrifter og bedre velferd.

Statsminister Erna Solberg kommenterer forhandlingene om statsbudsjett for 2017 Foto: Henrik Dale

– Det har blitt en annen budsjettprosess en det flere av oss har ønsket. Jeg forstår at mange er utålmodig og at Stortinget nå etterlyser svar. Vi jobber for å gi Stortinget og landet de svarene som trengs.

I oktober la regjeringen frem et budsjett som skulle sikre flere jobber, bedre velferd og trygghet i hverdagen. Budsjettet inneholder en målrettet satsing for å skape flere jobber, spesielt i de områdene som har vært rammet av oljepris-fallet. Regjeringen foreslår en satsing på tidlig innsats i skolen, og at det skal bli lettere for foreldre med alvorlig syke barn å gi dem pleie og omsorg. Regjeringen la også frem forslag økte bensin- og dieselavgifter som vil kutte norske klimautslipp.

Erna Solberg peker på at under forhandlingene i Stortinget har regjeringspartiene kommet med forslag som ville gitt ytterligere reduksjoner i norske klimagassutslipp.

– Vi har lagt på bordet flere forslag for å bedre hverdagen for barnefamiliene. Forslag som vil gi enda flere lærere i skolen og økt satsing på distriktene. Vi mener vi har strukket oss langt for å møte de krav som KrF og Venstre har kommet med, men Venstre og Krf mener at dette ikke er godt nok. Det er leit at Venstre og Krf ikke ser mulighet til å gå videre i budsjettforhandlingene.

Det er fortsatt tid igjen før Stortinget skal votere over et budsjett. Høyre vil jobbe videre for at landet skal få et budsjett. Skolebarna skal få undervisning også når juleferien er over. De som trenger helsehjelp skal få et godt tilbud.

– Jeg og finansministeren vil derfor invitere Knut Arild og Trine til et møte for å diskutere situasjonen og se om det finnes en vei videre. Vi er åpne for løsninger, og vil arbeide frem mot mandag for å få dette til. Det er en krevende situasjon. Jeg er statsminister, men samarbeidet er mellom fire ulike partier og fire partiledere. Jeg har stor forståelse for at alle ønsker størst mulig gjennomslag for sine saker og at det går en grense for oss alle for hva vi kan gå med på. Det gjelder selvfølgelig også Høyre. Jeg mener det fortsatt er et mulighetsrom for å finne en budsjettløsning som gir lavere klimautslipp, bedre konkurransekraft for norske bedrifter og bedre velferd. Jeg vil jobbe videre for å finne en slik løsning.

Samarbeidsavtalen ligger fast.

Du kan lese mer om Høyres arbeid med statsbudsjett her.