Arkivert artikkel

Sterk kommuneøkonomi etter 7 år med Høyre i regjering

Statsbudsjettet for 2020 legger til rette for en fortsatt sterk kommuneøkonomi. I tillegg får kommunene inn mer i skatt enn det så ut til tidligere.

Høyre har i regjering prioritert å gi kommunene gode økonomiske opplegg slik at de kan sørge for en god skole, eldreomsorg og andre viktige tjenester.

– Etter 7 statsbudsjett med Høyre i regjering ser vi at kommuneøkonomien er svært god. De fleste kommunene går med overskudd, og det har aldri vært færre kommuner på «svartelisten» for kommuner med dårlig økonomi, sier Høyres kommuneøkonomiske talsperson Ove Trellevik.

Kommuneøkonomien er styrket med 30 milliarder kroner

Høyre har i regjering prioritert å gi kommunene gode økonomiske opplegg slik at de kan sørge for en god skole, eldreomsorg og andre viktige tjenester. Siden vi tok over i regjering er kommuneøkonomien styrket med 30 milliarder kroner. I 2020 økes de frie inntektene til kommunene med 1,3 mrd. kr.

– Det går godt i norsk økonomi, og det ligger nå an til at kommunene vil få 4,9 milliarder kroner mer i skatteinntekter fra innbyggerne i sine kommuner enn det ble lagt til grunn tidligere i år. Det er penger som kommunene vil bruke til å styrke sin økonomiske situasjon, fortsetter Trellevik.

Må ta i bruk nye løsninger

Effektiviteten i kommunesektoren har gått ned de siste årene. Det er et stort potensial for å finne nye måter å løse oppgaver på, blant annet gjennom digitalisering eller bruk av velferdsteknologi.

– Kommunene må bruke de gode tidene til å effektivisere driften sin, slik at de er klare for årene som snart kommer, der antallet eldre og pleietrengende i kommunene kommer til å øke. Det er helt avgjørende for å kunne ha et bærekraftig velferdssamfunn i fremtiden, avslutter Trellevik.