Arkivert artikkel

Stor norsk satsing på skog i klimaforhandlingene

På klimakonferansens første dag har Norge lansert flere initiativer – to om skog, og ett nytt samarbeidsprosjekt med blant annet Verdensbanken.

Norge er blant initiativtakerne på tre forskjellige konkrete klimatiltak som har blitt offentliggjort i dag:

– Avtale med Brasil om fortsatt satsing på regnskog

I dag annonserte Norge og Brasil at landene ønsker å fortsette sitt regnskogsamarbeid til 2020. I 2008 lovet Norge å bidra med inntil seks milliarder kroner til Amazonasfondet i Brasil, hvis landet reduserte avskogingen i verdens største regnskog, Amazonas. De siste ti årene har Brasil redusert avskogingen i sin del av Amazonas med over 75 prosent.

– Det er ingen motsetning mellom ambisiøse klimatiltak og økonomisk vekst. Brasil har vist at begge deler er mulig. Vi er stolte av å ha vært Brasils partner siden 2008, og er glade for å kunne videreføre dette samarbeidet, sier Solberg.

– Ny regnskogavtale med Colombia

En felleserklæring om regnskogsamarbeid ble i dag undertegnet under klimatoppmøtet i Paris av miljøministrene fra Colombia, Tyskland, Norge og Storbritannia. Det er første gang at tre store giverland går sammen i partnerskap med et regnskogland for å betale for utslippsreduksjoner fra skog. Regnskogavtalen støtter opp under Colombias ambisiøse mål om null netto avskoging i Amazonas i 2020 og målet om å stanse alt tap av naturskog innen 2030.

– Jeg besøkte Colombia i juni og landet har de siste årene vist stor politisk vilje til å ta grep for å bevare regnskogen. De har nå lagt fram en overbevisende tiltakspakke for hvordan dette skal gjennomføres. Derfor annonserer Norge i dag at vi vil bidra med inntil 1,8 milliarder norske kroner til Colombia i årene fram til 2020, i tett samarbeid med Tyskland og Storbritannia, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Amazonasfondet ble lansert i 2008 av brasilianske myndigheter. Det forvaltes av den brasilianske utviklingsbanken (BNDES). Fondet kan motta bidrag fra land, personer og bedrifter.

– TCaF – the Transformative Carbon Asset Facility

TCaF er et samarbeidsprosjekt mellom Verdensbanken, Norge, Sveits, Sverige og Tyskland. Prosjektet er et fond som skal bidra til tiltak innenfor blant annet fornybar energi, energieffektivisering, avfallshåndtering, transport og byplanlegging.

– Gjennom arbeidet i fondet vil vi vise en vei for hvordan vi i samarbeid med andre land kan bidra til økte ambisjoner. Mange land har meldt at de vil heve sine klimapolitiske mål om de får internasjonal støtte. Vi kan allerede nå legge et konkret, bindende opplegg på bordet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Norge, Sveits, Sverige og Tyskland tar hver i utgangspunktet sikte på å tegne seg for 25 mill. dollar. Norge og noen andre land indikerer at de vil kunne øke beløpet i løpet av kommende år.