Arkivert artikkel

Styrker fagskolestudentenes rettigheter

Onsdag 12. august foreslo regjeringen å styrke fagskolestudentenes rettigheter.

Fagskolene tilbyr et viktig utdanningstilbud, men har lenge dessverre ikke fått den oppmerksomheten de fortjener. Som et første ledd i arbeidet med å løfte fagskolenes status, vil regjeringen nå styrke fagskolestudentenes rettigheter.

– Fagskolene har for lenge blitt stemoderlig behandlet i vårt utdanningssystem. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor foreslår vi å styrke rettighetene til fagskolestudentene. Dette er viktige yrkesrettede utdanninger som Norge trenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår å heve statusen til fagskolestudentene, slik at de får samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler. I dag er det i stor grad opp til hver enkelt fagskole å utforme reglene for studentenes rettigheter og plikter. Dette mener Høyre er uheldig, fordi dette kan føre til ulikt regelverk ved fagskolene og dermed ulike rettigheter for studentene.

I tillegg blir det endringer i klagereglene. Det foreslås å etablere en nasjonal klagenemnd for fagskolestudentene. I dag behandler den enkelte institusjonen selv studentenes klage. Nå vil studentene få mulighet til å anke visse vedtak til en nasjonal klagenemnd, slik det i dag gjøres for studenter ved universiteter og høyskoler. Departementet foreslår også krav til politiattest og skikkethetsvurderinger for fagskolestudenter.

– Alt dette er en betydelig styrking av studentenes rettigheter og viser at regjeringen tar det å styrke fagskolenes status på alvor, avslutter Kunnskapsministeren.

Regjeringen kommer med flere tiltak i en stortingsmelding om fagskolene i 2016. Forslagene er nå sendt ut på høring, du kan lese mer om det her.