Arkivert artikkel

Styrket innsats for voldsutsatte barn

Regjeringen styrker i budsjettet sin innsats i kampen mot vold i nære relasjoner, forebygging mot vold og ikke minst hjelp til de som har vært utsatt for det selv eller i nær familie. I tillegg til regjeringens offensive forslag, har forslagene blitt ytterligere forsterket gjennom behandling i Stortinget.

Svein Harberg og Kjell Ingolf Ropstad– Vi har nå blant annet øremerket 15 millioner kroner som skal gå til sentre for voldsutsatte barn. En av de viktigste oppgavene samfunnet har er å sørge for at voldsutsatte barn får den hjelpen de trenger, slik at de kan bedre takle hverdagen etter traumatiske voldshendelser, sier leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Svein Harberg (H), som har vært aktiv med å kjempe igjennom denne satsingen.

– Dette betyr at for eksempel Stine Sofies Stiftelses nye kompetansesenter for voldsutsatte barn og deres familier, vil kunne søke om støtte til å hjelpe allerede voldsutsatte barn, fortsetter Harberg

I tillegg til regjeringens offensive forslag til denne typen arbeid, har de nå blitt ytterligere forsterket gjennom behandling i Stortinget. Gjennom forliket økes også tilskuddet til voldsforebyggende tiltak og tiltak til å øke kunnskapen på dette feltet, samt økt tilskudd til incest- og voldtektssentre.

– Det hele er resultatet av en grundig prosess der vi har hatt tett kontakt med organisasjonene for kunne bidra på en måte som gjør det så enkelt som mulig for disse helt uerstattelige organisasjonene, avslutter Harberg.