Arkivert artikkel

Tilbakeviser kritikk om sykehuskutt

Trygg og rask behandling på sykehus er avgjørende. Derfor er det viktig for Høyre å styrke sykehusenes økonomi.

Nye løsninger: – Selv om Høyre vil fortsette å øke sykehusbudsjettene, må vi erkjenne at vi også må jobbe smartere, sier helseminister Bent Høie.

Etter at regjeringen og samarbeidspartiene nylig ble enige om statsbudsjettet for 2017, har flere kritisert Høyre for kutt i sykehusøkonomien. Det stemmer ikke. Sykehusenes økonomi styrkes neste år.

– Det er riktig at regjeringen ønsket mer penger til sykehusene i vårt opprinnelige forslag til statsbudsjett. Etter avtalen med samarbeidspartiene får sykehusene noe mindre, men fortsatt er det en vekst på 1,5 milliarder kroner neste år sammenlignet med i år. Det kan ikke kalles et kutt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Sykehusenes budsjetter vokser med 1,5 milliarder kroner til neste år sammenlignet med i år. I Høyre-Frp-regjeringens fire forslag til budsjett, er det lagt til rette for høyere vekst i pasientbehandlingen enn det den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte. Samtidig øker den innsatsfinansierte finansieringen slik at sykehusene kan få større inntekter ved å øke aktiviteten. Regjeringen har også fjernet taket på hvor mange pasienter sykehusene kan behandle.

– Selv om Høyre vil fortsette å øke sykehusbudsjettene, må vi erkjenne at vi også må jobbe smartere. Vi har et potensial i å organisere oss bedre, og til å finne bedre logistikkløsninger og nye måter å løse oppgaver på, sier Høie.

Effektivisering og bedre logistikk i sykehus er ikke noe som står i motsetning til et bedre pasienttilbud, men en forutsetning for det – ikke minst i fremtiden. Regjeringen har for eksempel innført pakkeforløp for kreftpasienter, som reduserer ventetid og skaper mer forutsigbarhet med smartere måte å jobbe på. Det viser noe av potensialet.

– Derfor leverer vi også på Arbeiderpartiets viktigste valgløfte på helsesektoren: En million flere til behandling, to år før det Arbeiderpartiet la opp til i sine valgløfter. Vi har nådd det målet fordi vi har klart å organisere oss bedre. Det viser at det ikke bare handler om penger, sier helseministeren.

Med Høyre i regjering ser vi betydelige resultater i helsesektoren. Sykehuskøene har blitt redusert med 80 000 personer, ventetiden er redusert med tolv dager og 34 000 pasienter er inne i et pakkeforløp for kreftbehandling.

Ny kunnskap og ny teknologi gir mange muligheter for bedret pasientbehandling. Bedre organisering og smartere måter å jobbe på er nødvendig om vi skal klare å gi et godt helsetilbud til alle som trenger det i fremtiden.

– Men Høyre vil fortsatt kjempe for økte sykehusbudsjetter, avslutter Høie.