Arkivert artikkel

Hvordan forhindre sosiale forskjeller?

Dette er tema for Syse-seminaret 23.november 2016. Her kan du følge seminaret.


I kveld (onsdag 23. november 2016) ble årets Syse-seminaret arrangert der Erna Solberg, Kalle Moene, Mathilde Fasting er innledere. I panelet deltar også Torbjørn Røe Isaksen, Frøy Gudbrandsen og Filip Rygg. Årets seminar tar opp temaet «Hva er det borgerlige svaret på å forhindre økte sosiale forskjeller?. Det var et stort oppmøte i salen og gode innledere og en konstruktiv debatt om et viktig tema.


– For de aller fleste av oss er Norge et fantastisk land å bo i. Selv om vi fortsatt har utfordringer, byr vårt samfunn på store muligheter. Vårt samfunn preges av at vi har høy sosial mobilitet. Det vil si at Norge er blant landene med lavest sammenheng mellom foreldrenes utdanning og inntekt, og hvordan barna får det senere i livet. Det har bidratt til at vi har en høy andel i jobb, norske kvinner er blant de mest likestilte i verden, og vi lykkes bedre med integreringen av nye landsmenn enn mange andre land, sa statsministeren i sin innledning.

Hun fremhevet at alle som har evner og vilje til å jobbe hardt, kan i Norge få en solid utdannelse og en jobb der de kan bidra til samfunnet. Hun vektla at alle som blir syke, kan få behandling på sykehus av høy kvalitet. Hun viste til at vi har et sikkerhetsnett som er avgjørende for at mange tør å satse, og for å gi trygghet for den enkelte. Dette skal vi være stolte over å ha fått til, sa Erna Solberg til en fullsatt sal av tilhørere.

Statsministeren snakket i sin innledning om at store økonomiske og sosiale forskjeller kan holde folk nede. Hun viste til at store forskjeller kan hindre økonomisk vekst for samfunnet som helhet – og bidra til mer misnøye i folket, slik vi ser tendenser til, for eksempel i USA.

– Et samfunn som fratar mennesker muligheter ved fødselen, er ikke bare dypt urettferdig. Det er også sløsing med talent. Det gjør alle fattigere. I Norge er forskjellene fortsatt små. Høyre vil bekjempe økende forskjeller, sa Solberg vI panelet deltok også Torbjørn Røe Isaksen, Frøy Gudbrandsen og Filip Rygg. Årets seminar tok opp temaet «Hva er det borgerlige svaret på å forhindre økte sosiale forskjeller?. Det var et stort oppmøte i salen og gode innledere og en konstruktiv debatt om et viktig tema.

– For de aller fleste av oss er Norge et fantastisk land å bo i. Selv om vi fortsatt har utfordringer, byr vårt samfunn på store muligheter. Vårt samfunn preges av at vi har høy sosial mobilitet. Det vil si at Norge er blant landene med lavest sammenheng mellom foreldrenes utdanning og inntekt, og hvordan barna får det senere i livet. Det har bidratt til at vi har en høy andel i jobb, norske kvinner er blant de mest likestilte i verden, og vi lykkes bedre med integreringen av nye landsmenn enn mange andre land, sa statsministeren i sin innledning.

Hun fremhevet at alle som har evner og vilje til å jobbe hardt, kan i Norge få en solid utdannelse og en jobb der de kan bidra til samfunnet. Hun vektla at alle som blir syke, kan få behandling på sykehus av høy kvalitet. Hun viste til at vi har et sikkerhetsnett som er avgjørende for at mange tør å satse, og for å gi trygghet for den enkelte. Dette skal vi være stolte over å ha fått til, sa Erna Solberg til en fullsatt sal av tilhørere.

Statsministeren snakket i sin innledning om at store økonomiske og sosiale forskjeller kan holde folk nede. Hun viste til at store forskjeller kan hindre økonomisk vekst for samfunnet som helhet – og bidra til mer misnøye i folket, slik vi ser tendenser til, for eksempel i USA.

– Et samfunn som fratar mennesker muligheter ved fødselen, er ikke bare dypt urettferdig. Det er også sløsing med talent. Det gjør alle fattigere. I Norge er forskjellene fortsatt små. Høyre vil bekjempe økende forskjeller, sa Solberg.