Arkivert artikkel

Syse-seminaret diskuterte nye ideer til bedre integrering

Onsdag 25. november arrangerte Høyres programkomité sammen med Unge Høyre og Minerva årets Syse-seminar.

Seminaret var godt besøkt og det var mange engasjerte deltakere i salen. Med de store flyktningestrømmene til Europa og Norge, ble temaet for seminaret veldig aktualisert. Diskusjonstemaer i møtet konsentrerte seg rundt spørsmål knyttet til tvang og frivillighet, rettigheter og plikter og hvordan vi som samfunn kan skape muligheter for alle. Syse-seminaret er et årlig arrangement som i tidligere statsminister Jan P. Syses ånd, legger vekt på Høyres ideologi og verdier i møte med praktisk politikk. Seminaret er en god arena for ideutvikling i Høyre. Årets seminar ga verdifulle innspill til Høyres programarbeid for kommende stortingsperiode.

Det er i slike tider som nå vi trenger de moderate holdningene og løsningene sa Jan Tore Sanner under sin innledning til seminaret. Han sa videre at vi har lyktes på mange områder. For eksempel når det kommer til boligpolitikken ved at flere i stor grad eier sin egen bolig, selveierdemokratiet som Jan P. Syse kalte det. Han pekte på at den norske skolen har bevist at den er i stand til å gi våre landsmenn like muligheter (som majoritetsbefolkningen) til å lykkes. Tidlig innsats i barnehage og skole er helt avgjørende. Klarer vi å bygge en skole som inkluderer alle, så integrerer vi alle. Han sa videre at vi må tenke nytt om hvordan vi kan bruke flyktningenes kompetanse i Norge. Det er viktig at vi som samfunn tenker gjennom hvordan vi kan inkludere og hvordan alle kan utvikle sitt talent. Om vi lykkes med integrering, lykkes vi med å skape muligheter for alle, sa Jan Tore Sanner.

Mudassar Kapur snakket om sosial mobilitet blant innvandrere. Han viste til at det er sosial mobilitet når en flyktningfamilie går fra kommunalbolig, til egen selveid bolig. Han var opptatt av at man må se på de strukturelle utfordringene. Integrering handler om kvaliteten i barnehage, skolen, arbeidsplassen og hvordan kommunene er i stand til å integrere flyktningene, sa han. Vi må tenke nytt om integreringspolitikken, sa han videre. Det er på tide å starte integreringen tidligere, å utnytte den tiden de sitter på mottak etter at de har fått opphold bedre til språk og arbeidstrening. Altfor mange opplever at deres integrering starter når de har ankommet til kommunen, sa han. Kapur tok også til orde for flest mulig kommuner bør åpne for avtalt selvbosetting slik at de som har ressurser til å finne et sted å bo på egen hånd, kommer seg ut av køen. Han pekte på at kommunene heller bør fokusere på dem som virkelig trenger hjelp og at de er unødvendig ressursbruk at mange ressurssterke flyktninger står i kø for å bli bosatt. Avslutningsvis fortalte han engasjert om at Norge er et land med muligheter for alle – fra flyktning til samfunnsborger. Det er det som gjør oss unikt. Derfor nekter jeg å være pessimisten som tror at jeg tilhører den siste generasjonen med minoritetsbakgrunn som har fått være med på klassereise og sosial mobilitet. De beste historiene ligger fortsatt foran oss, sa Mudassar Kapur.

«Norge er et land med muligheter for alle – fra flyktning til samfunnsborger. Det er det som gjør oss unikt. Derfor nekter jeg å være pessimisten som tror at jeg tilhører den siste generasjonen med minoritetsbakgrunn som har fått være med på klassereise og sosial mobilitet. De beste historiene ligger fortsatt foran oss.» Mudassar Kapur, stortingsrepresentant for Høyre.

Innledere:

1. Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre og statsråd for kommunal og moderniseringsdepartementet. Se hans innledning her.

2. Mudassar Kapur, stortingsrepresentant. Medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen som har ansvaret for asyl, innvandrings- og integreringspolitikk. Sitter i Høyre-utvalget som skal jobbe med å skape ny politikk på feltet. Se hans innledning her.

3. Sylo Taraku, er generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold). Se hans innledning

4. Bushra Ishaq, samfunnsdebattant, forfatter og skribent kjent for sitt engasjement for interrreligiøs – og interkulturell dialog. Se hennes innledning