Arkivert artikkel

Tidlig innsats – en nødvendig reform for de aller yngste

Barnehage og skole skal være en arena for glede og mestring, og gi alle barn en god start på livet. Tidlig innsats skal gi flere barn hjelp med en gang utfordringene oppstår.

Hver høst starter tusenvis av barn i barnehage og 60.000 elever har sin aller første dag på skolen. Høyre ønsker at barnehagen og skolen skal gi alle barn muligheten til å oppnå sine drømmer og ambisjoner.

Flere må få hjelp tidlig

Selv om flere piler peker i positiv retning og det er mye godt som skjer i norsk skole, er det i dag for mange som ikke lærer det de trenger på skolen. Barn som opplever nederlag på nederlag gir ofte opp. De prøver å unngå det som er vanskelig og slutter å rekke opp hånden. Derfor er Høyre så opptatt av at elever som sliter skal få den hjelpen de trenger når utfordringene oppstår.

Det er for sent å vente til problemene blir for store. Holder tallene seg stabile de neste 13 årene vil 10.000 av årets førsteklassinger gå ut av grunnskolen om 13 år uten å kunne lese og skrive skikkelig. 12.000 av dem vil ikke ha grunnleggende ferdigheter i matematikk. Derfor gjennomfører Høyre i regjering en reform for mer tidlig innsats i skolen. Med en reform for tidlig innsats i skolen skal vi gi elever uavhengig av sosial bakgrunn muligheten til å nå sine drømmer og sitt potensial.

Dette handler tidlig innsats om

Mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre tok over Kunnskapsdepartementet. Elevene leser bedre, de får bedre karakterer i grunnskolen, flere elever søker seg til yrkesfag og fraværet går kraftig ned. Det er også flere som gjennomfører videregående skole enn før. Men vi er ikke i mål, og vil fortsette arbeidet med å skape verdens beste skole.

Tidlig innsats handler om å fange opp elever som sliter og gi dem hjelp tidlig i skoleløpet slik at de ikke blir hengende etter. Det handler også om å fange opp elever som opplever mobbing, vanskelige familiesituasjoner eller psykiske plager. Vi skal gi alle barn den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Dette satser vi på:

 • En ny lovbestemmelse som gir skolene plikt til å gi intensivopplæring i norsk, engelsk og matematikk til elever som sliter
 • At 3000 lærere få mulighet til å bli lærerspesialist i begynneropplæring innen fem år
 • Ny femårig masterutdanning for grunnskolelærere som vil gi lærere med mer faglig kompetanse
 • Historisk mange lærere på etter- og videreutdanning.
 • En ny lovbestemmelse som sier at barnehager, skoler og SFO skal samarbeide om barnas overgang
 • Skolehelsetjenesten, særlig innenfor psykisk helse, og forbedret samarbeidet mellom hjem og skole
 • Ny mobbelov som er mer barnevennlig og setter eleven i sentrum i kampen mot mobbing
 • Videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk fra skoleåret 2019/2020. Nå vurderer vi å innføre krav om at skolene også skal ha nok ressurser med faglig fordypning i spesialpedagogikk
 • Å gå gjennom systemet for særskilt tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp
 • Kompetansestrategi for økt kvalitet i barnehagen
 • Flere ansatte i barnehagene gjennom å innføre historiens første minstenorm for bemanning
 • Flere pedagoger i barnehagene gjennom å skjerpe pedagognormen
 • Flere lærere i norske klasserom
 • Å stille krav om at alle ansatte i barnehagen skal beherske norsk godt