Arkivert artikkel

To av tre vil ha færre kommuner

To av tre listetopper ved årets kommunevalg mener det er for mange kommuner i Norge. Dette fremgår av DNs valgundersøkelse der man har spurt de som står på førsteplass på listene ved høstens kommunevalg.

– Disse tallene er svært gledelige med tanke på regjeringens kommunereform. Her viser lokalpolitikerne i mange partier godt lederskap og går foran som gode eksempler, sier Høyres kommunalpolitiske talsperson, Frank Jenssen.

Det er kun i Senterpartiet at det er et stort flertall av de spurte som mener det er passe antall kommuner.

– Når vi nå skal forme kommune-Norge som kan stå seg de neste 50 årene er det ulike utfordringer fra sted til sted. Men ingen kommuner er uberørt og dette viser at de fleste har forstått at man må ta debatten lokalt, avslutter Jenssen.

Undersøkelsen viser også at 73 prosent av de som mener det er for mange kommuner også er positive til å slå sammen sin kommune med nabokommunen. Dette gjelder også for Sp-kandidatene der 71 prosent er positive til at deres egen kommune går sammen med naboen

Undersøkelsen er basert på svar fra 77 prosent av de 2676 personene som mottok den.

Flere detaljer finner du her: http://www.dn.no/valg2015/#!forsiden

Faksimile fra DN 25. august 2015
Faksimile fra DN 25. august 2015