Arkivert artikkel

To nye nasjonalparker langs kysten

Jomfruland i Telemark og Raet i Aust-Agder er fra i dag nummer 38 og 39 i rekken av Norges fantastiske nasjonalparker.

To nye nasjonalparker langs kysten. Bilde fra Portør i Telemark

– Høyre/Frp-regjeringen opprettet i dag to nye nasjonalparker med store marine naturverdier. Fantastiske natur- og kulturlandskap på Telemarkskysten og på Sørlandskysten blir sikret for kommende generasjoner, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Jomfruland nasjonalpark er omlag 117 kvadratkilometer og Raet 608 kvadratkilometer. Arealene ligger hovedsakelig i sjøen.

Jomfruland nasjonalpark strekker seg fra kommunegrensen mot Risør i sørvest og til nord for Stråholmen i nordøst. Hele nasjonalparken ligger i Kragerø kommune.

Raet nasjonalpark går fra Hasseltangen i Grimstad kommune i sørvest og til Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst. Nasjonalparken ligger i kommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand.

– Etableringen av Jomfruland og Raet nasjonalparker vil også være veldig positivt for reiseliv og turisme langs Telemarks- og Sørlandskysten, fortsetter Helgesen.

Begge nasjonalparkene er opprettet for å ta vare på variasjonen og mangfoldet knyttet til landskap, geologi og biologi på land og i sjø. Det er registrert et stort antall truede arter i begge nasjonalparkene. I Jomfruland nasjonalpark finner vi blant annet insektet strandmaurløve og planten strandtorn. I Raet nasjonalpark finner vi blant annet plantene tusengylden og dverglin.

Områdene brukes mye til friluftsliv. Båtliv, telting, fiske og turgåing vil fremdeles være tillatt de aller fleste steder. Yrkesfiske som reguleres gjennom havressursloven vil også fortsatt være tillatt.