Arkivert artikkel

Tusen takk for veldig godt samarbeid, Linda

Høyres kvinneforum er veldig takknemlig for det gode samarbeidet vi har hatt med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Tidligere barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Siden januar 2018 har Høyres kvinneforum hatt en inspirerende samarbeidspartner i Linda Hofstad Helleland. Hun har satt viktige likestillingssaker på agendaen.

– Linda har vært en fenomenal minister. Hun er handlekraftig, tøff og uredd. Linda har vært en tydelig og engasjert statsråd som har fått gjennomslag for viktige saker for kvinner, barn, familier og mangfoldet. Hun har vært en som har sett alle, takk for en kjempeinnsats! Vi kommer til å savne Linda i regjering, sier Anne-Mette Øvrum og Guro Angell Gimse, nestledere i Høyres kvinneforum.

Helleland har hatt en enorm arbeidskapasitet, og har i løpet av de siste året vært involvert i alt fra integrering av minoritetskvinner, kroppspress blant unge, negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner og seksuell trakassering. Hun har også foreslått å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet. Ellers kan vi også trekke frem disse sakene:

Likestilling i næringslivet

Arbeidet hun har gjort for å fremme likestilling i næringslivet har vært spennende å følge. Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har lansert en rapport med 48 konkrete tiltak næringslivet kan benytte seg av for å øke antall kvinnelige toppledere. Listen er utarbeidet i samarbeid med næringslivet.

Utradisjonelle utdanning- og yrkesvalg

Helleland har også vært en stor pådriver for oppnå en jevnere kjønnsbalanse i utdanningsløpene. Hun har vært flink til fremsnakke rekruttering av menn til grunnskole- og barnehagelærerutdanningen og til utdanning innenfor helse- og omsorgssektoren.

Hun har også vært en god ambassadør for programmet Jenter og teknologi (NHO) for å øke jenteandelen i teknologifag på alle nivå i utdanningssystemet. Hun har også satt ned IDag-utvalget som blant annet skal foreslå gode tiltak for å få unge til å bryte med tradisjonelle kjønnsrollemønstre ved valg av utdanning og yrke.

Utredningen skal gi oss et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å utvikle en strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked.

Internasjonal likestilling

Hun har stolt vært Norges Champion for She Decides. Et initiativ som har som mål å gi jenters og kvinner rett til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv for å oppnå likestilling.

Helleland har også frontet handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet som gir føringer for hvordan Norge skal sikre kvinners og jenters sikkerhet og rettigheter i krig og konflikt, og styrke kvinners innflytelse i konflikthåndtering og fredsprosesser.