Arkivert artikkel

Varsler et lærerløft i barnehagene

Det er for store forskjeller mellom barnehagene. Nå varsler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen et lærerløft for å heve kvaliteten i barnehagene.

– Vi vil at det skal bli mer kvalitet og læring i barnehagene, uten at barnehagen dermed skal bli som skolen. Det kommer en ny og forbedret rammeplan i løpet av denne perioden. I den skal det legges bedre til rette for å stimulere barns nysgjerrighet, sier Røe Isaksen til NTB.

Regjeringen vil arbeide for å sikre åpenhet for foreldre om innholdet og kvaliteten. De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. En nyere rapport fra OECD viser at kvaliteten i norske barnehager er svært ujevn, noe statsråden sier han tar alvorlig.

Foreldrene skal være sikre på at barna får et godt nok tilbud i alle barnehager. Derfor styrker regjeringen blant annet satsingen på kompetanseheving i barnehagen med 60 millioner kroner i 2015.

Barna skal være trygge

Kunnskapsministeren har selv ei jente som skal begynne i barnehagen til høsten, han understreker viktigheten om at alle barn skal være trygge i barnehagen.

– Jeg tror mange ikke er klar over at barn allerede så tidlig som i barnehagen kan bli plaget og mobbet. Det aller mest grunnleggende i barnehagen er at barna er trygge. Ingenting er viktigere enn det, kommenterer Røe Isaksen.

Les mer på regjeringen.no. (Lenke: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/innsikt/kvalitet-i-barnehagen1/id2076410/)