Arkivert artikkel

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Mandag lanserte utenriksminister Børge Brende arbeidet med den nye stortingsmeldingen innen utenriks- og sikkerhetspolitikk, sammen med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det var stor interesse rundt arrangementet, og ministrene ønsker engasjement og bred debatt videre – både ved toppmøtebordene og ved kjøkkenbordet, som Brende sa i sin tale.

Etter omfattende sikkerhetspolitiske endringer de siste årene, vurderer man nå hvilke prioriteringer som må til for å sikre Norges interesser.

– Det endrede trusselbildet gjør at vi må se verden som den er, og ikke som vi ønsker at den skulle være. Dette gjør at vi må klare å prioritere, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Øyvind Halleraker, fraksjonsleder i Høyres utenriks- og forsvarsfraksjon, er enig i at vi går et ustabilt trusselbilde i møte: – 2016 blir et turbulent år, både for Norge og Europa. Samarbeid med våre allierte i Norden, Europa og i NATO blir enda viktigere enn tidligere. Her hjemme må vi fortsette vår linje med styrking av vår nasjonale forsvarsevne både gjennom bevilgninger og ved nødvendig omstilling internt i Forsvaret.

Du kan se hele mandagens debatt om stortingsmeldingen her: https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live_id=10963559

Les mer på Regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/start_veivalg/id2474635/