Arkivert artikkel

Ventetiden ved norske sykehus fortsetter å gå ned

Siden Høyre gikk inn i regjering er ventetiden redusert med tolv dager.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er fornøyd med at ventetidene går ned, men understreker at helseregionene må fortsette det gode arbeidet.

– Først og fremst skyldes den positive utviklingen i ventetidene den store innsatsen fra dem som jobber ved sykehusene. Men det skyldes også gode og økende sykehusbudsjetter, mer mangfold og styrkede pasientrettigheter. Dessuten er tydeligere krav til resultater og større frihet til sykehusene viktig, sier statsminister Erna Solberg.

Kortere ventetid

Gjennomsnittlig har ventetiden ved norske sykehus i 2. tertial 2016 gått ned med åtte dager sammenlignet med samme periode i 2015, og tolv dager siden den rødgrønne regjeringen styrte. For hele landet var gjennomsnittlig ventetid på 59 dager i andre tertial 2016.

– Jeg er fornøyd med kortere ventetid for pasientene, men det er fortsatt for mange pasienter som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Regjeringen er derfor sterkt opptatt av at helseregionene fortsetter det gode arbeidet med å få ned ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De pasientene som trenger det mest, prioriteres. De får dermed kortere ventetid. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, kommer inn til behandling uten ventetid. Omlag 70 prosent av alle døgnopphold på sykehus er øyeblikkelig hjelp.

Slik får regjeringen ned ventetidene

Siden Høyre gikk inn i regjering, har et viktig mål vært å få ned ventetidene og gi pasientene raskere behandling. En rekke tiltak er satt i gang av regjeringen, blant annet:

  • Bevilget mer penger til pasientbehandling ved sykehusene, og dermed lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen sammenlignet med hva den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte år.
  • Fjernet taket for hvor mange pasienter sykehusene kan behandle. For at sykehusene skal ha mulighet til å behandle flere, har regjeringen lagt til rette for aktivitetsvekst i sykehusene. I tillegg får sykehusene mer betalt per behandlet pasient.
  • Innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Det er definerte ventetider gjennom hele forløpet, noe som gjør at pasienter kommer raskere gjennom hele pasientforløpet uten unødvendig venting.
  • Innført fritt behandlingsvalg for å sikre at pasienter ikke venter unødvendig lenge på utredning og behandling, samtidig som det er ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder.

– Vi har styrket pasientenes rettigheter betydelig. Det er pasientenes beste som er det viktigste, avslutter Bent Høie.

Fakta:

  • Ved utgangen av andre tertial 2016 var det 193 248 ventende til oppstart for helsehjelp ved norske sykehus. Dette er 19 prosent mindre – om lag 45 000 færre pasienter – sammenlignet med samme tidspunkt året før.
  • Antall ventende ved utgangen av andre tertial i 2013 var 273 000.
  • Gjennomsnittlig ventetid er et bedre mål på tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten enn antall ventende, da det for enkeltpasienten er ventetiden til utredning/behandling som er avgjørende.