Arkivert artikkel

Ventetidene skal videre ned

Ventetiden til sykehus går ned. – Nå skal vi måle sykehusene på hvor flinke de er i å ha godt planlagte pasientforløp. Ventetidene skal videre ned, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Åpenhet om ventetider er viktig for at vi skal finne ut hvordan vi kan jobbe bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nye tall fra de regionale helseforetakene viser at om lag ti prosent av alle pasientavtaler ikke gjennomføres innen fristen sykehuset selv har satt. Det er helseministeren selv som har bedt om rapporten.

– Ventetid både utenfor og i sykehusene er viktige mål som viser om vi møter pasientene på en god nok måte, sier Høie.

Åpenhet viktig
Etter ventelistedebatten i sommer ga helseministeren de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere “tentativ tid til kontakt” som styringsindikator. Helse- og omsorgsdepartementet har nå fått en foreløpig rapport fra de fire helseforetakene.

Helse Sør-Øst, hvor 60 prosent av pasientene i Norge blir behandlet, har brukt denne indikatoren siden april 2015 og har i løpet av det siste halvannet året redusert antall forsinkede avtaler med over 28 000, over 30 prosent. Det viser at det nytter å jobbe systematisk med dette.

– Åpenhet om ventetider er viktig for at vi skal finne ut hvordan vi kan jobbe bedre. Under den rødgrønne regjeringen var det ikke en tilsvarende åpenhet om ventetidene. Dette er noe vi har bedt om fordi vi mener det gir bedre mulighet til å styre sykehusene, sier helseministeren.

Gode pasientforløp
– Den nye indikatoren har blitt etablert fordi vi da kan måle det enkeltes sykehus evne til å planlegge og gjennomføre pasientbehandlinger. Tidligere har det vært for tilfeldig om det har blitt ryddet opp i forsinkede avtaler i sykehusene. Nå starter vi et systematisk arbeid med å bli bedre, sier Høie.

Bakgrunnen for at den nye styringsindikatoren ble opprettet, er at sykehusene har brukt en egen frist for når de mener pasienten burde hatt behandling etter at pasienten er plassert i sykehuskø. Dette blir kalt «tentativ frist» eller «tentativ dato». Til nå har det ikke vært offisiell statistikk som har kunnet vise hvor mange eller hvor lenge pasienter er en del av denne ventelistestatistikken. For å få klarhet i dette ba derfor helseministeren helseforetakene om å etablere en indikator som skal måle hvor flinke sykehusene er til å planlegge sin egen aktivitet.

– Dette er nyttige og nødvendige tall å få frem. Når vi får kvalitetssikrede tall på denne indikatoren vil utviklingen over tid og sammenlikning mellom foretak kunne gi oss nyttig informasjon om sykehusenes evne til å planlegge og gjennomføre gode pasientforløp. Ventetidene skal videre ned, og da må vi ha kunnskap om hvor skoen trykker, forklarer Høie.

Raskere behandling med Høyre i regjering
Den ordinære ventelistestatistikken, som måler tid til oppstart av helsehjelp, viser at ventetiden har gått ned i perioden 2013–2015 og fortsetter å falle i 2016. Ventetiden er redusert med åtte dager i 2. tertial 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Trenden med fallende ventetider bekreftes også av et annet ventetidsmål fra Helsedirektoratet. Det viser ventetiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset, til en bestemt behandlings- eller utredningsprosedyre er utført. Disse tallene viser en nedgang i median ventetid på sju dager fra 2013 til 2015.

– Et av de viktigste målene for Høyre- og Frp-regjeringen har vært å redusere tiden pasienter venter på å få behandling. Arbeidet gir tydelige resultater – ventetidene går ned og pasientene får behandling raskere, avslutter helseministeren.