Arkivert artikkel

– Verdens grønneste bilpolitikk

Med Høyre i regjering har utslippet fra nybilparken i Norge blitt redusert med en tredjedel.

Foto: Getty Images

Utslippet fra nybilparken i Norge er redusert med en tredjedel siden 2013. I oktober slapp en gjennomsnittlig nybil ut 88 gram CO2. Det er 7 gram mindre enn EUs mål for 2021.

Torsdag kom nye utslippstall for norske nybiler fra Opplysningsrådet fra Veitrafikken (OFV). Disse viser at en gjennomsnittlig norsk nybil slipper ut 88 gram CO2 per kilometer i november. Til sammenligning var det europeiske gjennomsnittet på 120 gram CO2 i 2015 .

– Dette gjør Norge til verdens grønneste bilnasjon, og viser at norsk bilpolitikk virker. Utslippene fra nybiler er redusert med en tredjedel siden 2013. Det må kunne kalles et grønt skifte, sier Nikolai Astrup, transportpolitisk talsperson i Høyre og leder av Stortingets transportkomité.

Han mener endringene skyldes en villet politikk, og viser til elbil-politikken og endringene i avgiftene for diesel- og bensinbiler.

– Den viktigste driveren for den raske reduksjonen i utslipp fra nybiler er den hurtige innfasingen av elbiler, ladbare hybrider og andre hybrider. Det skyldes at Venstre, KrF, FrP og H har sikret at det lønner seg å velge grønt, når man skal kjøpe ny bil, sier Astrup, som hevder politikken vil gi store utslippsreduksjoner.

Han viser til en ny rapport fra Miljødirektoratet, som dokumenterer at elbilpolitikken vil gi minst 2,3 millioner tonn kutt i CO2-utslippene i 2030. Dette er i følge direktoratet et forsiktig anslag.

Overoppfyller EU-mål fem år før tiden

EUs utslippsmål for nye personbiler er gjennomsnittlig utslipp på 95 gram CO2 per kilometer innen 2021.

Norge overoppfyller EUs utslippsmål fem år før tiden, og vil også nå Norges eget mål om 85 gram CO2 per kilometer, i god tid før 2020.

– Dette er gode nyheter, og et viktig skritt på veien mot målet om en utslippsfri bilpark, sier Astrup, som viser til Høyres nye partiprogram.

Der har Høyre som mål om et transportsystem uten utslipp. Også i Energimeldingen, som ble vedtatt i Stortinget i vår, var Høyre, FrP, V og KrF enige om at regjeringen må sette måltall for hvor mange lav- og nullutslippsbiler vi trenger på norske veier i 2025 for å nå norske utslippsforpliktelser.

4 av 10

– 4 av 10 nye biler i Norge er allerede lav- eller nullutslippsbiler. I tråd med at vi nå får mange nye elbiler på markedet med lavere pris, lengre rekkevidde og mye bedre konkurranseevne mot fossilbiler, vil utslippstallene bare gå nedover. Når familier sitter rundt kjøkkenbordet og diskuterer hva slags bil de skal kjøpe, skal valget være enkelt: de skal velge grønt!, sier Astrup, som selv eier en el-bil.

Astrup mener vi ikke må miste av synet at utviklingen er særnorsk. Han viser til at elbilsalget i Norge er helt unikt i en global sammenheng.

– I Norge står elbiler og plugin-hybrider for omtrent 22,4 prosent av salget. Til sammenligning er tallet i land som Sverige, Danmark og Storbritannia mellom 1 og 2 prosent. Jeg forstår at folk er utålmodige for å få til utslippskutt, det er Høyre også, men det vil ta tid å erstatte en hel bilpark. Det positive er at det ikke finnes et land i verden hvor utviklingen går raskere enn i Norge. Vi har verdens grønneste bilpolitikk, avslutter Astrup.


graf utslipp