Arkivert artikkel

Vet du dette om ditt barns barnehage?

Det nye nettstedet barnehagefakta.no gjør det enklere for foreldre å skaffe seg oversikt over bemanning og utdanningsnivå til ansatte i alle landets barnehager.

– Alle foreldre er opptatt av sine barns barnehage. Men det er ikke lett å skaffe seg oversikt over kvaliteten på barnehagen. Nå ligger disse opplysningene kun ett tastetrykk unna på barnehagefakta.no. Dette er informasjon som er bra for både sektoren, for foreldrene og ikke minst for barna, sier leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg.

Harberg er enig med Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i at nettstedet kan bidra til økt kvalitet i barnehagene.

– Nettsiden gir foreldrene enkel tilgang til informasjon om barnehagene slik at de også kan være med å påvirke kvaliteten. Har barnehagen til ditt barn færre ansatte eller færre ansatte med riktig utdannelse enn andre barnehager i kommunen, bør foreldrene spørre ledelsen og styret hva de har tenkt å gjøre med det. På den måten kan foreldrene være en positiv pressfaktor for enda bedre kvalitet, sier Røe Isaksen.

Tallene som presenteres rapporteres inn årlig av barnehagene selv, og kontrolleres av kommunen, fylkesmannen og SSB. Nettsiden er laget av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Kommuner, private eiere og barnehager enkelt kan dele informasjon fra Barnehagefakta til sine egne hjemmesider hvis de ønsker det.

Se mer på barnehagefakta.no