Arkivert artikkel

VGS: Store forskjeller i hvor mye skolene bidrar til at elevene fullfører

Vi har fortsatt en forskjellsskole i Norge. Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elever fullfører videregående, mens Oslo bidrar minst.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har en klar forventning om at fylkene bidrar til å løfte de skolene som henger etter.
Det viser en ny analyse fra Utdanningsdirektoratet som Høyres kunnskapsminister Jan Tore Sanner har bestilt. Analysen viser at det er store forskjeller i hvor mye skolene bidrar til at elevene fullfører videregående skole.

– Når vi vet hvor mye det betyr for elevenes videre utdannings- og jobbmuligheter, er det viktig at skolene gjør mer for at flere fullfører. Jeg har en klar forventning om at fylkene særlig bidrar til å løfte de skolene som henger etter, sier Sanner.

– Vår oppgave er å sikre at elevene får like muligheter, uansett hvor i landet de bor. Derfor tar Høyre kampen mot forskjellsskolen, fortsetter Sanner.

Hva er skolebidragsindikatorer?

Skolebidragsindikatorer er resultatet av en grundig prosess, og viser hvor mye den enkelte videregående skole bidrar innen tre områder: hvor mye skolen bidrar til å bedre elevenes karakterer, hvor mye de bidrar til at elevene fullfører og består, og hvor mye skolen bidrar til å hindre at elever slutter underveis.

Skolebidragsindikatorene tar hensyn til elevgrunnlaget, og viser dermed hva skolen bidrar med. Det kan for eksempel innebære at en skole der mange elever har et dårlig faglig utgangspunkt faktisk bidrar mer til å løfte hver enkelt elev, sammenlignet med skoler der mange elever har gode karakterer.

Denne undersøkelsen er viktig, fordi den gir oss et bilde på hva skolen bidrar med. Jeg forventer at skoleeierne sammen med skolene bruker disse tallene til å finne ut hvordan de kan bli bedre, sier Sanner.

Og legger til: – Men denne undersøkelsen sier ikke noe om hvorfor tallene er slik de er og hva som skal til for å bedre skolenes bidrag. Derfor har regjeringen satt ned en ekspertgruppe. Den skal undersøke hva som kjennetegner de skolene som bidrar best, og gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere kan bidra mer til elevenes læring.

Flere elever fullfører og består, men her er forskjellene størst

Pilene peker i riktig retning. Elevene er mer til stede, flere fullfører og består videregående opplæring enn før og færre elever faller fra. Likevel er forskjellene mellom fylkene størst når det gjelder hvor mye de bidrar til at elevene fullfører og består videregående.

For eksempel er det store forskjeller for de studieforberedende programmene. Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest med henholdsvis 4,9 prosentpoeng og 3,6 prosentpoeng over landssnittet. Også skolene i Oppland og Akershus bidrar positivt med henholdsvis 2 prosentpoeng og 0,8 prosentpoeng over landssnittet. Mens skolene i Oslo, Hordaland og Vestfold bidrar minst med henholdsvis 1,8 prosentpoeng, 1,3 prosentpoeng og 1,2 prosentpoeng under landssnittet.

Også innen yrkesfag er det Hedmark og Møre og Romsdal som har det høyeste skolebidraget til at elevene fullfører og består, mens Oslo, Vestfold og Hordaland har det laveste.

– Regjeringen har som mål at 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2030. Skal vi nå målet må vi lære av de som lykkes i dag, og finne og dele de gode tiltakene som virker, avslutter Sanner.

Les mer og se hvor godt ditt fylke gjør det på utdanningsdirektoratets sider.