Arkivert artikkel

Vi skal styrke fagskolenes status

Fagskolene har en viktig plass i utdanningssystemet. Høyre vil styrke kvaliteten i utdanningen slik at vi løfter fagskolenes status.

FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen

Torsdag 16. februar inviterte Høyre til seminar om fagskolene og yrkesutdanning på høyere nivå.

Mange fagarbeidere ønsker og har behov for kompetanse utover fagbrev, men ønsker ikke å gå på universitet eller høyskole. Regjeringen jobber med en stortingsmelding om fagskoleutdanning, og Høyres utdanningspolitikere på Stortinget ville derfor ha innspill.

– Vi må gjøre det mer attraktivt med fagutdanning på høyere nivå. Derfor må vi se på hva vi kan gjøre for å videreutvikle fagskolene som utdanningsløp, slik at det blir et reelt, mer integrert og høyt ansett utdanningsalternativ, sier Kent Gudmundsen, Stortingsrepresentant for Høyre i utdanningskomiteen og initiativtaker bak seminaret.

På seminaret fikk Høyre en rekke innspill knyttet til rammevilkårene for fagskolene, utviklingsmuligheter og studentrettigheter. Å styrke fagskolene vil være et viktig bidrag til verdiskaping og omstilling i samfunnet. SSB anslår at Norge vil mangle 110.000 fagarbeidere innenfor bygg, elektronikk og mekaniske fag i 2030. Høyre har ambisjoner om å skape en fagutdanning som har høy status, er attraktiv og gir mange muligheter innen næringslivet og senere mot høyere utdanning.

– Norge er i omstilling og næringslivet vil få et økende behov for kompetente fagarbeidere på høyt nivå. Her er jeg overbevist at fagskolene kan og vil spille en viktig rolle, avslutter Gudmundsen.