Arkivert artikkel

Vil behandle psykisk syke bedre og raskere

For mange psykiske lidelser er ventetidene for lange og variasjonen i behandling for stor. Nå tar vi suksessen med pakkeforløp for kreft videre, og vil innføre pakkeforløp for psykisk helse, varslet statsminister Erna Solberg i sin tale til Høyres gruppekonferanse i dag.

I år innføres hele 28 pakkeforløp for kreftpasienter. Det innebærer at behandlingsforløpet standardiseres med klare tidsfrister og innhold. Innføring av pakkeforløp på kreftområdet viser så langt lovende resultater. Pasientene kommer raskere i gang med utredning og behandling og ordningen gir bedre forutsigbarhet for pasienter og pårørende.

  • Pakkeforløpene for kreft viser noe viktig: At nye ideer virker. At det å skape endringer som tar utgangspunkt i pasientens behov, gir resultater, sa Solberg i sin tale.
  • Nå tar vi dette videre, og vil innføre pakkeforløp for psykiske lidelser. For regjeringen er å prioritere psykisk helse en av våre viktigste målsetninger i helsepolitikken, sier Solberg.

Metodikken i pakkeforløp handler om å standardisere tilbudet til pasienten med to hovedformål: å redusere unødvendig venting, og å sikre at alle får best mulig behandling.

Begge deler vil bety et løft i behandlingstilbudet for psykiske lidelser. Ikke minst handler dette om å øke kvaliteten på behandlingen. Pakkeforløp skal sikre at tilbudet som gis er basert på en standard forankret i den beste kunnskap vi har om hva som hjelper.

Pasienter som er aktuelle pakkeforløpene skal de vite at behandlingen de får har samme kvalitet og kommer like raskt, uansett hvor de bor. For psykisk syke og deres pårørende betyr dette trygghet, sa Solberg i sin tale.

  • Trygghet for at behandlingen bygger på den beste kunnskap. Trygghet for at man ikke må vente for lenge. Trygghet for at tilbudet ikke varierer fordi man bor forskjellige steder. Tryggheten det i seg selv er å vite.

Solberg understreker at standarden handler om kunnskap, kvalitet og frister. Det er ikke slik at tilbudet til alle psykisk syke kan være likt, men målet er at det skal være like godt.

Danmark har allerede innført pakkeforløp for en rekke psykiske lidelser. Erfaringene er lovende. Blant diagnosene som er omfattet i Danmark er depresjon, tvangslidelser, angst og sosial fobi, posttraumatisk stress og spiseforstyrrelser – samt fire pakkeforløp for barn og unge.